Renterådet om oljebremsen: – Det blir verre

Utsiktene for norsk økonomi er blitt svekket i løpet av sommermånedene. Det betyr ikke nødvendigvis rentekutt torsdag, mener E24s Renteråd.

KUTTE ELLER IKKE KUTTE: Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management, sjefstrateg Erica Blomgren i Seb, sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika og sjeføkonom Kari Due-Andresen.
  • John Thomas Aarø
Publisert:

– Det blir verre før det blir bedre, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management.

Det er duket for nok et rentemøte i Norges Bank denne uken.

Ulidelig spennende rentemøter har nesten blitt en vane siden i fjor høst. Dette blir intet unntak. Torsdag presenteres sentralbanksjef Øystein Olsen rentebeslutningen.

Les også

Oljebremsen: Alexander (32) måtte flytte hjem til mor

E24s Renteråd er igjen samlet for å nøste sammen de makroøkonomiske trådene. For mye har skjedd, både her hjemme og ute i verden.

En allerede kraftig oljebrems ble forsterket da sommerferien inntok Norge. Oljeprisen så ut til å ha stabilisert seg på rundt 65 dollar fatet, rundt 20 dollar høyere enn bunnpunktet i januar (se faktaboks). Så startet et nytt fall.

Oljeprisfall

I juli befant oljeprisen seg igjen i utforbakke, og har siden vaket oppunder 50-tallet. Sommerens prisfall markerte på mange måter en endring i markedets forventning til oljeprisen også på lengre sikt.

Mange eksperter fulgte opp med å nedjustere sine prisforventninger kraftig i august, og flere har meldt seg på i september. I markedet, målt ved de såkalte fremtidsprisene, har oljeprisene falt dramatisk.

Mens oljeprisen for eksempel ved utgangen av året var ventet å ligge på 66,6 dollar i juni, er desemberkontrakten nå på 49,67 dollar.

Usikkerheten rundt norsk økonomis skjebne de neste årene er større enn noen gang.

I desember varslet Norges Bank et kutt i styringsrenten fra 1,5 til 1,25 prosent, før renten på nytt ble kuttet til 1 prosent før sommeren. Den norske styringsrenten har aldri vært så lav.

Torsdag kan styringsrenten blir enda mer historisk ved et rentekutt til 0,75 prosent.

– Det er nok ikke for inneværende år at Norges Bank er bekymret, først og fremst, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til E24.

– En oljepris som er «lower for longer» gjør at veksten i norsk økonomi kommer til å være svak en veldig god stund. Jeg har ingen tro på at vi raskt skal tilbake til trendvekst, som Norges Bank legger opp til vil skje i løpet av to-tre år. Det er så mye i norsk økonomi som er så oljedrevet at jeg ikke ser hva som skulle ta over og trekke oss opp, sier hun.

RENTERÅDSMØTE: Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb (til venstre) og Kari Due-Andresen i Handelsbanken

Hun peker på at oljeselskapene beskriver investeringene på norsk sokkel – en svært viktig vekstimpuls de siste årene – i år og neste år som relativt fast. Det er først i årene som følger 2016 at oljeselskapene virkelig kan kutte sine investeringskostnader. Og med en oljepris på nivåene vi nå ser, er det mest sannsynlige at pengepungen strammes hardt igjen.

– Dette er noe vi ikke nødvendigvis har tatt innover oss ennå, sier Due-Andresen.

Les også

Spår iskalde år på norsk sokkel

Kina-drevet oljeprisnedgang

Flere av medlemmene mener vi må til Kina for å finne årsaken til at de langsiktige oljeprisforventningene har falt.

To ting har skjedd i Kina de siste månedene: kraftige børsfall og økt tvil om vekstutsiktene. Disse henger ikke nødvendigvis sammen, og mange eksperter har pekt på at børsverdiene i Kina er løsrevet den realøkonomiske utvikling.

Det hindret ikke det kraftigste børsfallet siden finanskrisen i Norge for noen uker siden, etter et børsfall på opptil 8,5 prosent i Asia.

Fallet kom trolig som følge av Kinas realøkonomiske utvikling ser ut til å sakke farten. Flere nøkkeltall har kommet svakere enn forventningene, og usikkerheten rundt utviklingen verdens nest største økonomi er større enn på lenge.
– Noe av den økende pessimismen knyttet til fremtidige oljepriser, skyldes en senking av de langsiktige vekstforventningene til Asia og deres oljeetterspørsel, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika.

I fjor sto Kina for 12 prosent av det totale oljeforbruket. 60 prosent av oljen som ble brukt i Kina i fjor var importert.

Oljesmitten

Men «tusenkronersspørsmålet», som Olav Chen i Storebrand omtaler det, er ikke hvor hardt oljebremsen vil ramme aktørene i oljebransjen, men hvor hardt det vil ramme andre næringer som jobber inn mot den.

– Det vi begynner å se nå, er annenhåndseffektene fra oljesektoren. Dette brer seg sakte, men sikkert. Jeg er rimelig sikker på at vi vil se tydeligere annenhåndseffekter i sektorer som ikke er direkte oljedefinert. Det store spørsmålet er hvor mye, sier han.

DET STORE SPØRSMÅLET: Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management lurer på hvor mye andre bransjer vil rammes av oljenedturen.

Erica Blomgren i Seb er enig.

– Det er «the million dollar question», skyter hun inn.

– Spredningseffektene blir tydeligere, men det er fortsatt mest konsentrert rundt oljerelatert industri og deler av tjenestesektoren, i tillegg til at det er veldig geografisk konsentrert. Det skiller seg fra det man fryktet i fjor høst, sier Blomgren.

Hun er imidlertid hakket mer optimistisk på vegne av norsk økonomi enn de tre andre medlemmene i Renterådet. Mens de tre andre tror på tøffere tider i tiden som kommer, tror Blomgren at vi nå er inne i den mest turbulente perioden.

– Nå tror jeg vi står i det verste. Vi er bekymret for utviklingen, og risikoen ligger selvfølgelig på nedsiden, men vi er ikke like pessimistisk som mange andre, sier hun.

Les også

SSB: Så mye mørkere ville norsk økonomi vært med «normal» krone

Tre argumenter for uendret

Selv om Renterådet mener at utsiktene for norsk økonomi er svekket, er det på ingen måte hugget i stein at beslutningen torsdag vil være et nytt kutt. Dersom Norges Bank velger å holde styringsrenten uendret nå, vil den sannsynligvis peke på tre faktorer:

** Den kraftige kronesvekkelsen

** Høyere prisvekst enn sentralbankens mål om en årlig inflasjon på 2,5 prosent

** Boligprisveksten har vært sterkere enn Norges Bank har ventet

Oljebremsen har bidratt til å svekke kronekursen betydelig. Kronen er for øyeblikket svakere enn sentralbanken venter. En svakere krone bidrar blant annet til at eksportører får mer igjen for hver vare og tjeneste som selges.

På den annen side må bedrifter betale mer for å importere varer, noe som blant annet bidrar til å forklare at inflasjonen er såpass høy. Kronesvekkelsens innvirkning på inflasjonen er på sin side en midlertidig effekt.

OPTIMIST: Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb er Renterådets mest optimistiske med tanke på norsk økonomi.

– Vi har hatt en svekkelse i kronen på 25 prosent siden starten av 2013. I denne perioden har Norges Bank senket renten med 0,5 prosent. Det er et ganske stort utslag ved å ha en dueaktig pengepolitikk. I omstillingen i norsk økonomi kan man argumentere for at Norges Bank ønsker en svakere valuta velkommen, sier Blomgren.

På toppen av dette har boligprisene steget noe mer enn sentralbanken ventet. Som vi har sett tidligere, er sentralbanken opptatt av å passe på den finansielle stabiliteten, at gjelden i norske husholdninger – som er høy – ikke stiger til nivåer som blir problematisk i tøffere tider.

Les også

Sjeføkonomens dystre spådom: – Full krise i Norge i 2019

Viktige banker

– Det vil være uansvarlig av Norges Bank ikke å kutte renten nå, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika.

Andreassen er kjent for å være den mest pessimistiske eksperten av rådsmedlemmene.

Men nå er det en «ny» bekymringsfull utvikling som preger sjeføkonomen.

Han har i det siste rettet mer oppmerksomhet mot utviklingen i kredittmarkedet. Han peker på at det er blitt dyrere for banker å låne penger, og mener dette skyldes at risikoen har økt fordi mange banker har lånt ut mye penger til oljerelaterte formål. Han vektlegger videre at aksjekursen til flere norske banker har falt, og mener «enorme utlån mot energisektoren» har skylden.

PESSIMIST: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika er Renterådets mest pessimistiske.

– Norges Bank har ikke omtalt at fallende energipriser kan plage kredittmarkedet, men det gjør det nå. Folk tror det er store tap der, og vi går mot en storm i kredittmarkedet. Dette er et tungtveiende argument for at Norges Bank må kutte. Norske banker trenger den «kvartingen», sier Andreassen.

– Selv med et rentekutt vil mange bedrifter måtte belage seg på dyrere finansiering mot slutten av året, og mange husholdninger vil ikke se en nedgang i boliglånsrentene, sier Andreassen.

Andreassen gikk nylig ut og spådde iskalde år i norsk økonomi i lang tid og full krise i 2019.

– Så det vi nå er inne i er en mild bris, sammenlignet med stormen som kommer?

– Dette er høykonjunktur, skyter Blomgren inn, til latter fra de andre.

– «Herregud, det er positiv vekst», supplerer Due-Andresen.

– I dag er det «as good as it gets», for å være helt ærlig, svarer Andreassen.

Les også

Vi sjekket to uker etter visning i oljehovedstaden: 15 av 20 boliger ikke solgt

Kuttet kommer

Selv om det ikke skulle komme et kutt nå, er flere av Renterådets medlemmer svært sikker på at det til slutt vil komme. Bakgrunnen er blant annet at Norges Bank i sine forventninger også la inn en stor situasjon for rentekutt i sin rentebane. Dermed kan ikke sentralbanken kunne peke på midlertidig høy inflasjon og kronesvekkelse som unnskyldning over tid.

Selv om Due-Andresen og Handelsbanken mener sentralbanken bør kutte renten nå, venter hun – som følge av de ovennevnte faktorer – at det ikke vil skje.

I denne omgang.

– Vi tror rentekuttet kommer i løpet av året. Rentebanen de presenterer vil uansett være vesentlig lavere enn den de hadde i juni, sier Due-Andresen.

Erica Blomgren og Seb mener Norges Bank bør avstå å kutte renten i denne omgang.

– Jeg skulle gjerne sett at de sparer på kruttet. Det er usikkerhet rundt hvor sterkt spredningseffekten vil slå ut, og jeg mener det er nyttig for Norges Bank å spare de 100 punktene de har igjen. Men rentebanen vil fortsette å peke nedover. Så lenge usikkerheten vedvarer, vil Norges Bank være rede til å kutte, sier Blomgren.

Selv om Olav Chen tror det blir verre før det blir bedre, tror han ikke norsk økonomi vil gå inn i en krise.

– Jeg tror på en gradvis avmatning. Norsk økonomi møter ikke veggen, sier Chen.

Han mener at Norges Bank ikke bør kutte renten denne gang.

Les også

Tror 50.000 oljejobber kan gå tapt

Les også

– Det er dette «alle» sitter og venter på

Les også

SSB: Så mye mørkere ville norsk økonomi vært med «normal» krone

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen
  2. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. – Jeg klyper meg i armen

  2. To av ni tror på rentekutt

  3. Renterådet: – Det viktigste rentemøtet i moderne tid

  4. – Vi har en kriserente. Og det er absolutt ingen krise lenger

  5. Renterådet om «brexit»: Tror pundet faller ned til 10 kroner