Nav-sjefen venter flere permitterte: – Alvorlig for enkelte bransjer

Regjeringens nye tiltak vil få konsekvenser for arbeidslivet, men Nav-sjef Hans Christian Holte tror utslagene blir mindre enn forrige vinter.

Nav-direktør Hans Christian Holte er ikke like bekymret som han var forrige vinter. Her fotografert i mars 2021.
Publisert: Publisert:

Krisen er over, sa arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte til E24 den 22. november.

Gårsdagens pressekonferanse med regjeringen, og de nye tiltakene for å bremse den økende corona-smitten, snudde opp ned på det. Nå frykter flere bransjer snarlige permitteringer.

– Som jeg sa sist jeg uttalte meg, så er det en veldig god situasjon i arbeidsmarkedet nå, sier Holte til E24 onsdag.

– Men sist sa jeg også at om det blir en kraftig økning i smitte og inngripende tiltak, så vil det kunne endre situasjonen. Og det er det vi ser konturene av nå.

Holte er imidlertid ikke like bekymret som han var forrige vinter.

– Den nye varianten, og de nye tiltakene, vil føre til noe høyere arbeidsledighet enn vi la til grunn i forrige prognose, men vi tror ikke utslagene blir så store på lengre sikt. Det er selvsagt avhengig av hvor langvarige tiltakene blir, og om de blir mer inngripende.

Les også

Regjeringen vil ikke komme med en lønnsstøtteordning nå

– Samlet sett mindre utslag

Nav-sjefen minner om at tiltakene nå gjelder for fire uker, i første omgang. Han påpeker også at det er mindre inngripende, særlig om man ser på Oslo og Viken, enn de var forrige vinter.

– Så er det enkeltbransjer som reiseliv, servering, hotell og kultur som blir mest berørt. Men utslagene på arbeidsmarkedet samlet sett vil nok bli mindre.

– Kom det ikke gradvis også forrige vinter?

– Det var jo flere bølger. Men arbeidsmarkedet reagerer ganske raskt på nye tiltak som innføres når de er litt inngripende. Heldigvis er det sånn at når de heves igjen, så får vi en rask revitalisering av de delene som har vært hardest rammet.

Les på E24+

Flere unge menn faller utenfor. De fleste har noe til felles.

Det er grunn til å tro at man vil se de samme mekanismene igjen, venter Nav-sjefen.

– Generelt er sysselsettingen høy, antall utlyste stillinger har vært høy, og det er grunnleggende mye positivt å si om økonomien og arbeidsmarkedet.

– Men tiltakene vil påvirke enkelte næringer. Her vil vi kunne se en økning i antall personer som blir helt eller delvis permittert.

– Alvorlig for enkelte

Ved utgangen av november var det registrert 114.500 helt eller delvis arbeidsledige samt arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

Det utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Det var 8.800 færre jobbsøkere enn ved utgangen av oktober, justert for sesongvariasjoner.

Etatens estimater for antall ledige de neste årene var i november jekket betydelig ned siden forrige rapport i juni.

Forventningen var en ledighetsgrad på 3,1 prosent i år, 2,2 prosent neste år og 2,1 prosent i 2023.

– Hvordan endrer dette prognosene?

– Når det gjelder smittevernsituasjonen og hvor inngripende tiltakene blir etter hvert, så har jeg ikke noen veldig klar vurdering av det. Omikron-varianten og de nye tiltakene vil trolig føre til noe høyere arbeidsledighet den nærmeste tiden enn vi har lagt til grunn i vår forrige prognose, sier Holte.

Samtidig registrerer også Nav at tiltakene foreløpig ikke er like inngripende som forrige vinter.

– Så sånn sett er dagens situasjon alvorlig for enkelte bransjer, men likevel ikke så alvorlig som vi har sett tidligere i pandemien, sier Holte.

– Vi venter at en del personer helt eller delvis blir permittert innenfor noen næringer som er særlig berørte, men det blir i et lavere omfang, med mindre volum enn ved tidligere innstramminger.

Fortsatt bekymret for de langtidsledige

Ved utgangen av oktober hadde 59.300 personer vært registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i 52 uker eller mer. Dette utgjorde 49 prosent av alle arbeidssøkere.

Holte kalte situasjonen for de langtidsledige bekymringsverdig i slutten av november. Den har heller ikke blitt bedre nå.

– Jeg er fortsatt bekymret for de langtidsledige. Det er ikke noen mindre grunn til bekymring nå, men samtidig er det sånn at det som skjer nå først og fremst vil føre til at en del blir permittert på nytt. En mulig konsekvens er at det blir enda tøffere å komme tilbake for de langtidsledige. For eksempel i flybransjen kan man tenke seg den situasjonen.

– Det har vi sett gjennom pandemien også, at det blir trangere om plassen for å komme tilbake. Konkurransen blir hardere i og med at man konkurrerer med personer som har ferskere erfaring.

– Så selv om det ikke treffer dem direkte, så får de kanskje en noe tøffere konkurranse, sier Holte.

Les også

Nav-sjefen: – Krisen er over

Publisert: