Temperaturmåler tyder på økt aktivitet i norsk industri

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) viser en oppgang til 55,5 i desember. Trenden indikerer at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp.

Illustrasjonsfoto fra Hydro Høyanger
Publisert: Publisert:

Norsk PMI stiger med 1,7 poeng til 55,5 i desember, viser undersøkelsen fra Norsk forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) og DNB.

Analytikerne i Danske Bank ventet på forhånd at indeksen ville falle til 53, mens det ifølge DNB Markets var ventet en nedgang til 53,3 poeng.

«Det var særlig indeksen for produksjon som bidro til å trekke PMI opp i desember, men også ordreindeksen og sysselsettingsindeksen steg noe», skriver DNB i pressemeldingen.

Svinger mye

Etter en solid oppgang i oktober, falt indeksen tilbake 1,6 poeng i november, før den nå henter inn det tapte igjen.

«PMI svinger noe fra måned til måned, men en beregnet trend indikerer at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp», heter det i meldingen.

I en oversikt over uken påpekte Nordea Markets før jul at tallene trolig ikke vil endre rentesynet til Norges Bank. Ettersom PMI svinger såpass mye fra måned, har norske økonomer en tendens til å være litt skeptiske til å legge betydelig vekt på tallene.

Indeksen følges likevel av investorer, da et avvik fra det som er ventet kan gi utslag i kronekursen og i rentemarkedet.

Produksjon trekker opp

Produksjonsindeksen steg med 2,7 poeng i desember til 56. Dermed ble noe av nedgangen reversert fra måneden i forveien. Trenden i produksjonsindeksen var svakt nedadgående fra desember 2018 til september 2019, men har tatt seg litt opp de siste månedene.

Indeksen for nye ordre steg med 1 poeng til 56,4 i desember, drevet av en oppgang i hjemmemarkedsordre med 0,6 poeng til 53,1. Eksportordre økte til 51,8 fra 51,5 måneden før.

Sysselsettingsindeksen steg med 0,9 poeng til 57,8, og trenden i indeksen har vært sidelengs på et relativt høyt nivå den siste tiden.

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 4,1 poeng til 50,5 i desember. Lavere indeks betyr kortere leveringstid, noe som er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 6,2 poeng til 52,2, noe som også anses som et tegn på lavere aktivitet.

Publisert: