Norske nøkkeltall

Bilprisene bidro til å trekke opp inflasjonen i mai

Prisveksten tiltok, og Handelsbanken spår videre oppgang.

CHRIS HELGREN / X00378
 • Eivind Bøe
Publisert:

Kjerneinflasjonen var på 3,0 prosent på årsbasis i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene var noe høyere enn ventet, ifølge Handelsbanken, som viser til at kjerneinflasjonen har gått kraftig opp i løpet av corona-krisen, i hovedsak drevet av prisene på importerte varer.

– Dette må igjen ses i kontekst av svekkelsen i kronen i kjølvannet av corona- og oljekrisen. Vanligvis er det et tidsetterslep på flere måneder før endringene i kronen påvirker inflasjonsraten, men dette kan ha skjedd fortere denne gang, skriver Handelsbanken i en oppdatering etter tallene.

Den største bidragsyteren til oppgangen var prisene på biler, som viste en økning på 2,2 prosent fra forrige måned.

Økte priser på strøm, klær, alkoholholdige drikker, samt vedlikehold og reparasjon på verksted bidro også til oppgangen.

Kan fortsette oppgangen

Handelsbanken skriver at vi kan komme til å se at prisene på importerte varer fortsatt vil stige i de kommende månedene, noe som vil drive kjerneinflasjonen over 3 prosent.

– På mellomlang sikt vil imidlertid impulsen fra svekket krone falme, og det er grunn til å tro at kjerneinflasjonsraten vil gå under målet igjen. Men Norges Bank vil fortsette å se gjennom midlertidige avvik fra inflasjonsmålet, så lenge forventningene er godt forankret, skriver Handelsbanken.

DNB Markets ventet en kjerneinflasjon på 3,0 prosent, mens Nordea Markets ventet 2,9 prosent. I april var kjerneinflasjonen på årlige 2,8 prosent.

Konsumprisindeksen i sin helhet steg årlige 1,3 prosent i mai.

– Ikke så viktig for pengepolitikken

Kronen svekkes noe etter inflasjonstallene, men svekkelsen er på bare to-tre øre mot euro og kronen er fortsatt styrket for dagen.

«Inflasjonstall er per nå ikke så viktige for pengepolitikken, Norges Banks hovedmål er å støtte den økonomiske oppgangen og de vil se gjennom at inflasjonen nå ligger over målet en periode», skriver Nordea Markets i en morgenrapport.

Meglerhuset påpeker at inflasjonsimpulsen fra svak krone etter hvert vil fases ut når kronen slutter å svekke seg og styrker seg slik den har gjort i det siste.

E24 skrev først at forventningene (konsensus) var på 2,5 prosent til kjerneinflasjonen i mai og viste til DNB Markets. Årsaken er en utdatert tabell i en morgenrapport. Forventningene ble senere oppjustert til 2,9 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norske nøkkeltall
 2. Aksjelive
 3. Inflasjon
 4. Konsumprisindeksen

Flere artikler

 1. Prisene stiger mer enn ventet

 2. Økning i flybillettprisene trakk opp inflasjonen

 3. Svakere prisvekst enn ventet

 4. Annonsørinnhold

 5. Prisene stiger mer enn ventet: Kan gi tidligere rentehopp

 6. Svakere enn ventet prisvekst i november