Slik blir den nye offentlige tjenestepensjonen

Lørdag ble LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter enige med Arbeids- og sosialdepartementet om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. 

ENIGE: Arbeidsminister Anniken Hauglie orienterer om ny pensjonsordning i offentlig sektor.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
  • Nina Tuv
Publisert:,

– Vi har fått på plass en bærekraftig pensjonsløsning for offentlig sektor som vil stå seg over tid. Den nye ordningen er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en pressemelding fra Regjeringen.

Avtalen om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor ble inngått lørdag morgen, etter lange, nattlige forhandlinger. Den skal blant annet gjøre det mer lønnsomt å jobbe lengre og lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor. I tillegg vil de som må slutte tidlig bli bedre ivaretatt, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette er en stor dag for alle offentlige ansatte som nå får en ny og fremtidsrettet pensjonsordning, men også for partene i arbeidslivet og regjeringen. En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Nå blir det lønnsomt å jobbe lenger. Jeg ønsker særlig å takke partene i arbeidslivet for et godt samarbeid underveis i prosessen, sier statsminister Erna Solberg.

Les også

NTB: Enighet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon

Slik er avtalen

AFP legges om etter modell fra privat sektor

– Vi er fornøyd med å ha fått på plass en fremtidsrettet løsning. Dette er en merkedag, sier nestleder i YS, Erik Kollerud i en pressemelding.

Pensjonsmodellen som har vært gjeldende frem til nå har gitt stadig dårligere pensjon for hvert nytt årskull, på grunn av levealderjustering av pensjonene som Stortinget vedtok i 2005. Man har heller ikke kunnet tjene opp høyere tjenestepensjon ved å stå i jobb lenger enn 30 år.

Les også

Oljefond-milliarder i Macao: Her knyttes kasinoer til kinesisk mafia

– Derfor har det vært viktig for YS å finne en løsning som gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, samtidig som man ivaretar hensynet til de som må gå av tidlig, enten på grunn av helse eller særaldersgrense. Det har vi funnet frem til nå, sier Kollerud.

Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til å bli påslagsordninger med livsvarige ytelser, og kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i jobb frem til man er 75 år skal gi opptjening.

Les også

– Større sjanse for konflikt enn under Den kalde krigen

– Dette gjør at offentlige ansatte får samme fleksibilitet som i privat sektor og kan velge selv når man vil ta ut pensjonen. Det blir også lettere å veksle mellom å jobbe i privat og offentlig sektor, sier Kollerud.

– Det har vært viktig for oss å unngå at overgangen fra gammel AFP ikke blir for brå og å ivareta de som ikke greier å stå i jobb etter 62 år for årskullene 1963 - 1970. De vil få et overgangstillegg ved fratreden mellom 62 og 67 år, sier han.

Ikke aktuell for bedrifter som er i et marked


Arbeidsgiverforeningen Spekter mener skriver i en pressemelding at den nye ordningen fremdeles gir høye kostnader, men at de blir mer forutsigbare.
«Dessverre er ordningen innrettet slik at den fortsatt gir høye balanseføringskrav. Den er derfor ikke aktuell for virksomheter som er i et marked. Ordningen er heller ikke tilpasset virksomheter som ikke er en del av den offentlige forvaltningen.», heter det i meldingen.
– Spekter mener målet på sikt bør være ett felles pensjonssystem for hele det norske arbeidslivet, og at dette bør baseres på innskuddspensjonsordningen. Selv om vi ikke oppnådde dette nå, er den nye offentlige tjenestepensjonen likevel et langt skritt i riktig retning. Det er også en ordning som legger bedre til rette for at også de yngre årskullene kan sikres en god pensjonsopptjening, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Enighet om ny pensjon for 800.000 i stat og kommune

  2. Siste innspurt i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon

  3. Offentlig pensjon endelig på forhandlingsbordet

  4. Annonsørinnhold

  5. Storebrand vil ha en bit av kommunemarked på 520 milliarder

  6. Født mellom 1959 og 1962? Da får du mindre å rutte med som pensjonist