Siv Jensen bruker mindre oljepenger

Finansminister Siv Jensen kutter oljepengebruken med 5,6 milliarder kroner i sitt reviderte budsjett.

NYE ANSLAG: Tirsdag legger finansminister Siv Jensen frem oppdaterte anslag om Norges vekst, arbeidsledighet og hvor mye gass hun gir i form av oljepengebruk for å sette fart på økonomien. Bildet er fra Jensens pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett for ett år siden.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Solberg-regjeringen la tirsdag frem nye anslag for vekst og oljepengebruk, med kutt i oljepengebruken, både i antall milliarder og som andel av Oljefondets verdi.

Tallene blir lagt frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen ventet i høst en oljepengebruk på 231,1 milliarder kroner i 2018, men nå er dette nedjustert til 225,5 milliarder kroner.

I oppdateringen av statsbudsjettet som legges frem tirsdag gir regjeringen verken mer eller mindre gass enn det den hadde lagt opp til i høstens budsjett.

– I revidert nasjonalbudsjett 2018 videreføres den nøytrale finanspolitiske innretningen det ble lagt opp til i det budsjettet som Stortinget vedtok i desember, skriver regjeringen i en melding.

Oljepengene som brukes i år utgjør 2,7 prosent av Oljefondets verdi ved inngangen til året, ned fra et anslag på 2,9 prosent i høstens salderte budsjett.

– Nedjusteringen må ses i sammenheng med en markert oppgang i markedsverdien av fondet mot slutten av fjoråret, skriver regjeringen.

Oljefondet var verdt 8.488 milliarder ved inngangen til året, som er betydelig mer enn det regjeringen opprinnelig hadde lagt opp til. Fondets verdi falt til 8.124 milliarder ved utgangen av første kvartal.

Dette er nøkkeltallene

Hele budsjettet presenteres i en pressekonferanse klokken 11, men fra og med høstens statsbudsjett legger regjeringen frem noen sentrale nøkkeltallene på morgenen.

Årsaken er at anslagene for Norges vekst og innretningen av finanspolitikken kan være markedssensitiv informasjon, blant annet fordi de kan påvirke valutakurser og renter.

Dette er finansminister Siv Jensens oppdaterte anslag for norsk økonomi i revidert budsjett:

2018 (oktober) 2018 (nytt anslag)2019 (oktober) 2019 (nytt anslag)
BNP Fastlands-Norge2,5 prosent2,5 prosent2,6 prosent2,6 prosent
Sysselsetting 1,1 prosent 1,1 prosent1,1 prosent1,3 prosent
Arbeidsledighet, AKU (nivå)4,0 prosent 3,8 prosent3,8 prosent3,7 prosent
Oljepengebruk som andel av BNP 0,1 prosent 0,1 prosent(ikke oppgitt)(ikke oppgitt)
Oljepengebruk (andel av Oljefondet) 2,9 prosent 2,7 prosent(ikke oppgitt)(ikke oppgitt)

Nøytral finanspolitikk

I høst la regjeringen opp til å føre en relativt nøytral finanspolitikk, med en budsjettimpuls på 0,1 prosent.

Budsjettimpulsen måler bruken av oljeinntekter som andel av trenden i brutto nasjonalprodukt for fastlands-Norge, og er et mål på om regjeringen gir mer eller mindre gass i økonomien.

Denne impulsen er uendret siden i høst, og dermed gir Jensen verken mer eller mindre gass enn hun opprinnelig la opp til.

Venstre støtter kuttet

Mindre bruk av oljepenger i revidert nasjonalbudsjett gjør det mulig å bygge en buffer til tøffere tider, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik.

– Det er en klok og fornuftig tilnærming fra regjeringens side å kutte i oljepengebruken. I en situasjon der det går godt i norsk økonomi og næringsliv må vi tilpasse kartet etter terrenget, sier Breivik til NTB.

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, tror ikke at Jensens kutt i oljepengebruken vil få stor betydning.

– Jeg tror ikke dette betyr noen innstramming for norsk økonomi, og ingenting som endrer mitt syn på økonomien, sier han til E24.

Venter 2,5 prosent vekst

Mens regjeringen har nedjustert sine anslag for arbeidsledigheten i år og neste år, er vekstanslagene uendret siden i høst.

– I revidert nasjonalbudsjett 2018 anslås en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent i år og 2,6 prosent til neste år, det samme som i nasjonalbudsjettet, skriver regjeringen i en melding.

– Det er høyere enn den historiske trenden, og kapasitetsutnyttelsen vil øke og ligge nær et normalt nivå neste år. I arbeidsmarkedet er bedringen kommet raskere enn ventet, skriver regjeringen.

Les mer: Statsbudsjettet fra oktober: Siv Jensen gir litt gass igjen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Siv Jensen
  3. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. – Overraskende høy oljepengebruk

  2. Dette er de enige om i budsjettet

  3. Jensen forsvarer oljepengebruk

  4. Trosser tidligere praksis – regjeringen bruker enda mer penger

  5. Vil bruke 4,5 flere oljemilliarder neste år