Renterådet tror Olsen lar neste renteheving drøye til mars

I morgen kommer den neste rentebeskjeden fra Norges Bank. Flertallet av ekspertene i E24s rentepanel tror Øystein Olsen vil la renten ligge i ro til over nyttår.

RENTERÅDET: Fra venstre senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, Erica Blomgren, sjefstrateg i SEB, sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen, makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets og Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Når Norges Bank kunngjør den nye rentebeslutningen torsdag morgen venter «alle» at styringsrenten blir liggende på 0,75 prosent.

Det er kun en måned siden sentralbanksjef Øystein Olsen strammet renteskruen, for først gang siden 2011. Da var beskjeden at neste renteøkning trolig kommer i første kvartal neste år.

Heller ikke ekspertene i E24s Renteråd tror det blir noen endringer ved denne korsveien. De fleste i panelet venter at Norges Bank vil holde seg til planen, og tror den neste innstrammingen kommer i mars neste år.

I motsetning til resten av panelet mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen at den første rentehevingen også blir den siste.

Han tror flere forhold vil tvinge sentralbanksjefen til å la rentevåpenet bli liggende i skuffen, deriblant svekket vekst internasjonalt.

– Konjunkturtoppen internasjonalt er passert, og nå får vi gradvis svakere vekstimpulser fra omverdenen til norsk økonomi, fremholder sjeføkonomen.

Les på E24+

Derfor fungerer ikke resesjonens røde varsellampe

– Den største trusselen

Etter at de store økonomiene i verdensøkonomien steg i takt gjennom 2017 har bildet endret seg i år.

Mens den amerikanske økonomien fortsatt ser ut til å fyre på alle sylindre har veksten i spesielt Europa bremset opp.

Også fra Kina har det nylig kommet svakere veksttall, og Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte nylig prognosene for verdensøkonomien.

Makroanalytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror oppgangen i norsk økonomi vil vare en stund til, men ser flere risikofaktorer.

Her hjemme har husholdningenes gjeldsgrad som kjent blitt rekordhøy. Den største faren er imidlertid utenfor landets grenser, mener hun.

– I øyeblikket synes en nedtur internasjonalt, for eksempel som følge av handelskrig eller at forgjeldede selskaper i USA ikke tåler renteoppgangen, å være den største trusselen for økonomien her hjemme, mener Fjære.

Les på E24+

Dette må du vite om «verdens viktigste rente»

Uenige om renten

I norsk økonomi er Andreassens syn at fallende befolkningsvekst gir mindre behov for nye boliger, og at boligbyggingen skal ned.

– Det kan godt være at neste endring blir et kutt, en eller gang i 2021, sier han om den neste renteendringen.

Andreassen møter motstand fra porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, som fremhever at den økte oljeprisen bidrar til høyere aktivitet i oljesektoren, et arbeidsmarked med stigende lønnsvekst, og at renten fortsatt er lav, selv etter den første økningen.

– Alt i alt er normalisering av pengepolitikken på sin plass, spesielt når sentralbankene rundt og spesielt i USA også er godt i gang, mener Chen.

Den amerikanske sentralbanken startet med rentehevingene i slutten av 2015, og har rukket å få styringsrenten over to prosent. I Europa er det imidlertid anslått at sentralbanken vil vente til etter sommeren neste år, mens Riksbanken i Sverige har varslet renteheving enten i desember eller februar.

Les også

Flere storbanker merker økt etterspørsel etter fastrentelån

– Nedsiderisiko

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB tror veksten i fastlandsøkonomien vil holde seg høyere enn det som regnes som normal vekst. Hun peker på at oppsvinget i blant annet oljesektoren har blitt viktigere etter hvert som boliginvesteringene har krympet.

– Globale handelsfriksjoner er en nedsiderisiko, men så langt er fortsatt forskjellige sentiment-undersøkelser fortsatt i ekspansivt terreng og viser ikke forverring i smitteeffektene fra globale handelskonflikter, mener Blomgren.

I Handelsbanken tror seniorøkonom Marius Gonsholt Hov på sterk vekst i norsk økonomi neste år, før det kommer en brems i 2020. Hans argument er at det ligger an til en svakere vekst i oljeinvesteringene dette året, samtidig som rentene er blitt høyere og futten går ut av budsjettstimulansen i amerikansk økonomi.

– Handelskonflikten mellom USA og Kina vil nok også pågå over lang tid, og legge en demper på den globale veksten. Svakere global vekst etter neste år vil igjen dempe aktiviteten i norsk økonomi, tror Hov.

Les også

– Renten virker skarpere enn før

Les også

Følger etter USA: – Det føles veldig riktig

Les også

Første gang på syv år: Olsen hever renten

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. Renterådet om børsuro, handelskrig og brexit: – Mye mer usikkerhet enn i september

  2. Renterådet uenig om norsk økonomi: – Hvis jeg har rett, blir det ingen renteheving

  3. – Oljeinvesteringene er på full fart opp igjen

  4. E24s renteråd: Dette bør du gjøre, Olsen

  5. Sjefstrateg tror handelskrigen vil bremse Norges Bank