Cameron får innvandringsslakt av eget budsjettkontor

Lav innvandring kan koste britene 1.450 milliarder kroner.

LEI GJELDSNØTT: Statsminister David Camerons restriktive innvandringspolitikk kan gi hans etterkommer en solid gjeldsbyrde å håndtere.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Statsminister David Camerons forsøk på å få nettoinnvandringen under 100.000 i året kan koste britiske skattebetalere dyrt.

I tillegg til å møte motstand hos de fleste øvrige statsledere i EU, får Cameron nå økonomisk slakt av «sine egne» for innvandringsløftet.

Det er kontoret for budsjettmessig ansvarlighet, som var noe av det første Camerons regjering opprettet etter deres første valgseier i 2010, som knytter innvandringen til det de mener er en voksende utfordring for den britiske økonomien.

Les også

Underhuset støtter Camerons EU-avstemning

Eldrebølge

Kontoret har utarbeidet en rapport hvor de ser på de budsjettmessige konsekvensene av at den britiske befolkning blir eldre.

Rapportens hovedkonklusjon er at fremtidige britiske regjeringer enten må øke skattene eller kutte i statsbudsjettets utgifter for å kunne finansiere kostnadene eldrebølgen vil føre med seg.

Men hvor stort behovet for skatteøkninger eller utgiftskutt vil bli, vil avhenge av om Cameron vil lykkes i å få innvandringen ned.

I rapporten er det gjort fremskrivninger som forteller hvordan forskjellige nivåer på nettoinnvandringen vil påvirke utviklingen i den britiske statsgjelden.

Stor påvirkning

I scenarioet med en gjennomsnittlig nettoinnvandring på 225.000 i året, hvilket er lavere enn fjorårets 318.000, beregner budsjettkontoret at den britiske statsgjelden vil falle til 51,1 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) om 20 år.

I scenarioet med en lav gjennomsnittlig nettoinnvadrning på 105.000, som er mer enn det Cameron arbeider for, vil gjelden kun komme ned til 57,9 prosent av BNP.

Den forskjellen utgjør 120 milliarder pund, eller 1.450 milliarder kroner, i 2015-penger, ifølge Bloomberg.

Forklaringen på innvandringens positive økonomiske effekt er at den fører til en bedre balanse mellom antallet innbyggere i arbeidsfør alder og antallet pensjonister.

Statsgjelden er per i dag på 1.480 milliarder pund, tilsvarende 17.900 milliarder kroner, eller 80,4 prosent av Storbritannias BNP.

Mulig gjeldsbombe

Men budsjettkontorets fremskrivninger går enda lenger enn 20 år.

Forskjellen i den britiske statens gjeldsbyrde ved de to innvandringsscenarioene blir virkelig dramatisk i 2064-65, ifølge fremskrivningene.

Da vil nemlig den britiske statsgjelden ha nådd opp i over 105 prosent av BNP i scenarioet med lav nettoinnvandring, mens den i scenarioet med høy nettoinnvandring «kun» vil komme opp i rundt 70 prosent.

Les også

Sentralbanken regner på britisk EU-exit

En statsgjeld på over 100 prosent av BNP regnes av mange økonomer som mer enn det som er bærekraftig.

Arvet gjeldsberg

Den britiske statsgjelden vokste under finanskrisen fra et allerede høyt nivå til et alarmerende høyt nivå da skattebetalerne måtte ta regningen for fallerte banker.

Camerons regjering har gjort til en av sine viktigste saker å få gjelden ned.

Finansminsiter George Osborne regner med at gjeldsbyrden vil begynne å falle i inneværende budsjettår.

Norsk utfordring

I rapporten blir det påpekt at de fleste industrialiserte land har den samme utfordring som britene med hensyn til at forholdet mellom antall borgere i arbeidsfør alder og pensjonister utvikler seg negativt og at dette skaper store budsjettmessige utfordringer.

Det gjelder også for Norge.

side 39 i Revidert Nasjonalbudsjett skriver nemlig finansminister Siv Jensen (Frp):

«Utgifter knyttet til befolkningsutviklingen vil således legge beslag på det meste av den anslåtte underliggende veksten i skatteinntektene i årene fremover,» heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Eksperter om Theresa Mays innvandringsskvis: – I en vanskelig situasjon

  2. Stresstest: Britisk «no deal» betyr årelang resesjon

  3. Betalt innhold

    Nye befolkningsanslag rokker ved selve fundamentet i det norske boligmarkedet

  4. – Mangler 206.000 milliarder dollar

  5. Utfordringene i kø for britenes nye statsminister