Solberg utfordret på regjeringens ledighetspakke

Tross asylkrisen har hovedlinjen i budsjettet ligget fast, mener statsminister Erna Solberg (H). Hun avviser at regjeringen har reagert for passivt på nedgangen i norsk økonomi.

MÅTTE SVARE: Statsminister Erna Solberg (H) fikk mye pepper under dagens spørretime i Stortinget.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Økende arbeidsledighet og næringer og regioner under press preget finansdebatten i Stortinget. Gang på gang ble regjeringen utfordret på hvor mye som egentlig er igjen av tiltakspakken mot arbeidsledighet på 4 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet mener tiltakspakken er redusert med 1,3 milliarder kroner, mens Senterpartiet har regnet seg fram til at pakken er om lag halvert.

Fra vei til jernbane

Solberg svarte at pakken er like stor, men at det er gjort noen endringer som ikke får innvirkning på aktivitetsnivået. Som eksempler viste hun til at noen vedlikeholdsprosjekter på vei er borte, men at vedlikeholdsprosjekter på jernbane har kommet i stedet.

– Det er ikke så farlig om det handler om å bygge jernbane og ikke vei, så lenge det gir aktivitet, svarte Solberg.

Opposisjonen var lite fornøyd med svarene, eller snarere det de mente var mangel på svar.

– Jeg tror aldri jeg har hørt en finansdebatt som handlet om så mange små ting med så mange retningsløse svar, sa Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske.

Tiltakspakken omfatter etter forliket en rekke småtiltak som heller kan regnes som kulturformål, og ikke er egnet for å få folk i jobb, påpekte han.

Budsjett med sjel

Det budsjettet som nå foreligger, er et godt svar på utfordringene Norge står overfor framover, slo statsministeren fast i sitt innlegg. En nøkkelutfordring er å få flere i arbeid og aktivitet på kort sikt, samtidig som man sørger for den langsiktige omstillingen.

Hun viste til økonomiske eksperter som mener at bruken av oljepenger ligger på riktig nivå for å stimulere i en lavkonjunktur. Og OECD mener rente- og pengepolitikken er godt innrettet for vår økonomiske situasjon.

– Norge har fått et budsjett med sjel, siterte statsministeren professor Steinar Strøm.

Forsvarte oljepengebruk

Omtrent samtidig som debatten gikk i Stortingssalen, sto sentralbanksjef Øystein Olsen på talerstolen under olje- og gasskonferansen i Kristiansund og påpekte at bruken av oljeinntekter framover ikke må økes.

– Epoken med opptrapping av bruken av oljeinntekter bør i hovedsak ligge bak oss, sa han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) advarer mot at oljepenger skal bli et skjellsord. Det er ikke noe i veien for å bruke oljepenger så lenge de blir brukt på vekstfremmende skattelettelser, samferdselsinvesteringer, forskning og utvikling, påpekte hun.

Les også

Sentralbanksjefen: – Vi bør ikke øke oljepengebruken

Les også

Jensen: Oljepenger er ikke et skjellsord

Les også

– Draghi kan ha gitt Olsen en pustepause

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Jensen: Oljepenger er ikke et skjellsord

  2. Solberg vil ikke stemples som Sløse-Erna

  3. Kutter krisepakker i neste års statsbudsjett

  4. Støre beredt hvis Solberg går

  5. Solberg vender Aps kritikk mot Ap