Spår kraftig inflasjonsfall

Fallende flypriser kan sende norsk kjerneinflasjon under en prosent.

PRISFALL: Etter et overraskende prishopp i juni tror analytikere på et tilsvsarende prisfall i juli.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

I fjor sommer steg kjerneinflasjonen i Norge til over 3,5 prosent mens landene rundt oss fortsatt slet med deflasjonsfrykt.

Nå er deflajonsfrykten i ferd med å avta i landene rundt oss. Og i Norge stuper inflasjonen.

Det var i stor grad kronefallet som kom etter oljeprisfallet som startet forsommeren 2014 som fikk prisene til å gå til værs.

For når kronen svekkes blir prisene på alle de varene vi importerer tilsvarende dyrere.

Men i begynnelsen av 2016 begynte kronen å styrke seg igjen.

Inflasjonsras

Det førte til at den norske kjerneinflasjonen falt utover vinteren, våren og sommeren.

Faktisk kom kjerneinflasjonen ned i 1,6 prosent i juni.

Les også

Inflasjon viktigste tema i Feds vakuummøte: – Markedet tror Fed tar feil

Og når juli-statistikken kommer torsdag morgen kan det være duket for et nytt kraftig fall.

Handelsbanken Capital Markets tror fallende flypriser vil bidra til et kraftig fall i kjerneinflasjonen.

I en morgenrapport peker de også på at det underliggende prispresset i norsk økonomi fortsatt er svakt og et at en fortsatt sterk krone tilsier at prisveksten på importerte konsumvarer fortsatt vil falle.

«I tillegg dempes prisingen av norskproduserte varer og tjenester av lav lønnskostnadsvekst og fortsatt ledig kapasitet i norsk økonomi,» skriver de.

I sum får dette Handelsbanken Capital Markets til å spå at kjerneinflasjonen vil falle helt ned til 0,9 prosent.

Over Norges Banks anslag

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror også fallende flypriser vil bidra til lavere kjerneinflasjonen.

Men han tror ikke på en kjerneinflasjon på under en prosent. Han tror den ender på 1,1 prosent.

Les også

Kronehopp denne uken: – Markedet har undervurdert styrken i norsk økonomi

Bruce påpeker at at hans anslag ligger 0,3 prosentpoeng høyere enn Norges Banks anslag på 0,8 prosent.

– Det er et gap som er stort nok til å påvirke rentebanen som publiseres i september, men vi vil likevel advare mot å trekke for bastante konklusjoner basert på det, skriver Bruce.

Han peker på at Norges Bank selv venter en oppgang i kjerneinflasjonen til 1,1 prosent i august.

Dessuten er kjerneinflasjonen langt under Norges Banks eget inflasjonsmål på 2,5 prosent.

– Selv om inflasjon forblir 0,25 til 0,5 prosentpoeng høyere enn Norges Banks anslag, er vi fortsatt langt under inflasjonsmålet og en renteøkning er langt unna, skriver Bruce.

Norges Bank har også utvist stor grad av fleksibilitet i forhold til etterlevelsen av sitt eget inflasjonsmål.

Da inflasjonen gikk til værs som følge av svak krone økte Norges Bank ikke styringsrenten, selv om inflasjonsmåltankegangen isolert sett tilsier det.

Tilsvarende har de heller ikke kuttet renten når inflasjonen nå har falt kraftig.

Les også

Han ble første i EU til å øke styringsrenten

Les også

Norsk inflasjon stiger mer enn ventet

Les også

Olsen tror ikke lenger på rentekutt: – Overraskende

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Økonomi

Flere artikler

  1. Inflasjonsfall i juli

  2. Julehandel bidro til nedgang i inflasjonen

  3. Svakere inflasjon enn ventet i oktober

  4. Kjerneinflasjonen steg litt i september

  5. Inflasjonen langt over forventningene i januar