Registrert arbeidsledighet faller

Det ble 600 færre helt arbeidsledige i Norge i juni. Andelen arbeidsledige er nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.

FÆRRE ARBEIDSLEDIGE: Nav registrerte nedgang i antall arbeidsledige i juni.
Publisert:

I juni ble det 600 færre personer som var registrert som helt arbeidsledige hos Nav.

Dermed var det registrert 71.500 helt arbeidsledige.

Andelen arbeidsledige er nå 2,6 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 2,9 prosent i juni i fjor, ifølge en pressemelding fra Nav.

Dersom man inkluderer man folk på forskjellige tiltak er nedgangen noe større – 1.100 personer.

Summen av helt arbeidsledige og personer på tiltak var 89.800 i juni. Det tilsvarte 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i juni i fjor.

– Den positive utviklingen vi har sett på arbeidsmarkedet så langt i år, fortsatte i juni. Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned fremover, skriver arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

– Arbeidsmarkedet er i klar bedring

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea mener at arbeidstallene i juni var sterke. Han viser til at den såkalte bruttoledigheten, som inkluderer de på tiltak, falt med 1.100 personer.

– Det er i tråd med trenden. Det har vært ned med 1000 personer nesten hver måned siden starten av året. Det er ingen tvil om arbeidsmarkedet er i klar bedring, sier Bruce til E24.

Samtidig peker han på at sysselsettingen vokser og arbeidsledigheten faller.
– Det er helt klart at det har snudd i norsk økonom. Vi har ikke vært tvil, men dette tallet understreker at det går bedre i Norge, sier Bruce.

Etter oljenedturen ble det flere ledige hender i norsk økonomi, men kapasitetsutnyttelsen i Norge er ifølge Bruce nå på vei mot normalen.

– Det går fortere enn vi hadde trodd, sier Bruce.

Likevel ligger en renteøkning fra Norges Bank en god stund frem i tid, mye på grunn av lav inflasjon som følge av moderat lønnsvekst, tror sjefanalytikeren.

– Det som kommer til å holde Norges Bank tilbake, selv om vi kommer til normal kapasitetsutnyttelse et stykke frem i tid, er at jeg tror partene i arbeidslivet er klare på at vi skal ha moderat lønnsvekst, sier Bruce.

– Vi har hatt høy lønnsvekst i mange år på grunn av oljeboomen og nå er det på tide å legge seg på en lønnsvekst på linje med handelspartnerne. Det kommer til å holde inflasjonen nede, sier han.

Les også

Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

– Arbeidsmarkedet er ikke i balanse ennå

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener at selv om ledigheten har kommet ned, er ikke arbeidsmarkedet i balanse ennå.

– Et forhold er at ledighetsraten er tilbake på det snittet vi har sett de siste femten årene. Men Norges Bank mener ikke det er et uttrykk for at vi er tilbake til en normaltilstand i arbeidsmarked, sier Gonsholt Hov til E24.

– De argumenterer for at den normale ledighetsraten har falt over tid. Det betyr at vi må enda lenger ned nå enn før for å kunne si at det er balanse i arbeidsmarkedet, sier Gonsholt Hov.

Handelsbanken-økonomen viser også til at yrkesdeltagelsen har falt under oljenedturen.

– Konklusjonen er som før. Det går gradvis i riktig retning for arbeidsmarkedet, men vi har ikke et arbeidsmarked som er i balanse. Det er i hvert fall vår vurdering, og Norges Banks vurdering. Der er vi på linje. Men vi ser for oss en gradvis balansering, sier Gonsholt Hov.

Arbeidsminister Anniken Hauglie sier juni-tallene bekrefter trenden gjennom året, og viser til at ledigheten har gått ned syv måneder på rad.

– Det bekrefter trenden vi har sett ganske lenge. Ledigheten går ned, sier hun.

Hun sier videre at flere utlyste stillinger og økt optimisme i næringslivet legger til rette for ytterligere ledighetsnedgang.

Hauglie vil imidlertid ikke friskmelde arbeidsmarkedet.

– Det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet. Vi står oppe i en formidabel omstilling.

Økning i langtidsledighet

Samtidig som det blir færre arbeidsledige, peker Nav på at det er det blitt flere langtidsarbeidsledige.

Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år, har nemlig økt det siste året.

Ved utgangen av juni var det 12.900 langtidsarbeidsledige, noe som er 1.100 flere enn for ett år siden.

Økningen har i all hovedsak skjedd i Rogaland og Hordaland, skriver Nav i sin pressemelding.

Les også

Fersk rapport viser strammere jobbmarked: – Er tilbake til før oljeprisfallet

Forskjellige ledighetstall

Navs tall for arbeidsledigheten er lavere enn tallene fra Statistisk sentralbyrå, som også inkluderer folk som er på jakt etter arbeid uten å ha registrert seg hos Nav.

Den siste arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viste en arbeidsledighet på 4,5 prosent i mars måned.

Navs statistikk forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav, men ikke alle arbeidsledige gjør det.

«Det gjelder særlig nykommere på arbeidsmarkedet, uten krav på dagpenger,» skriver SSB i en temaartikkel om forskjellene mellom Aku-tallene og Nav-tallene for arbeidsledigheten.

For å oppnå rett til arbeidsledighetstrygd, eller dagpenger som Nav kaller det, må man først ha jobbet og betalt skatt en stund.

Les også

Derfor tror SSB ledigheten vil holde seg høy

Publisert:

Her kan du lese mer om