Regjeringen jobber med tre ulike coronatiltak

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner har lagt frem strakstiltak for å hjelpe næringslivet med å takle konsekvensene av virusutbruddet.

Publisert:

– Jeg forstår at folk er bekymret. Vi står i en alvorlig situasjon - først og fremst på grunn av at coronautbruddet truer folks liv og helse. Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitten.

Det sier Erna Solberg under en pressekonferanse om regjeringens tiltak for norsk økonomi under corona-utbruddet.

Hun sier at regjeringen «følger situasjonen tett,» og at de planlegger for en betydelig økning av antall smittede.

Regjeringen jobber nå med tre ulike strakstiltak, i tre ulike faser, for å avlaste næringslivet i møte med virusutbruddet:

  • Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme allerede på fredag.
  • Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien.
  • Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

– Jeg vil si mer om tiltakene når de legges frem på fredag, sier finansminister Jan Tore Sanner på dagens pressekonferanse, og legger til:

– Det kan også bli nødvendig med ytterligere tiltak, det gjelder spesielt for fly- og reiselivsnæringen.

Vil endre permitteringsregeler

Blant dagens tiltak, er et forslag om å endre i reglene for permitteringer. Det innebærer å korte ned perioden arbeidsgivere betaler dagpenger til de ansatte som har blitt permittert, og beskrives av finansministeren som «det viktigste strakstiltaket».

– Det gjør at staten tar en større del av kostnadene, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Mer konkrete opplysninger om regelendringene vil bli gitt senere denne uken.

– Endringene i permitteringsregelverket er det viktigste strakstiltaket, og vi vil komme med nærmere opplysninger om reduksjonen i antall dager på fredag, sier Sanner.

Åpner for utsatt skatt

Regjeringen har også åpnet for å gjøre endringer i skattereglene.

Det inkluderer å utsette formueskatten til eiere av bedrifter med underskudd, slik at selskapene slipper å betale utbytte til eierne for å dekke innbetalingen.

Regjeringen åpner også for at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Dette for å hjelpe selskaper som er rammet av kundesvikt, og for å gjøre det lettere å få lån fra bankene i en overgangsperiode.

Samtidig vil regjeringen bruke mer penger i helsevesenet, blant annet for å sikre at det kan kjøpes inn mer legemidler, og for å kunne gjennomføre analyser av det nye coronaviruset.

Fly og reise spesielt utsatt

På dagens pressekonferanse ble det understreket at det er spesielt fly- og reiselivsbransjen som er utsatt i møte med ringvirkningene av virusutbruddet.

Her jobbes det imidlertid fortsatt med å konkretisere tiltak.

– Her er vi nødt til å passe på likebehandling og passe på stasstøtteverket, sier statsminister Erna Solberg.

Samtidig trekker finansministeren frem betydningen av å unngå konkurser i kjølvannet av virusutbruddet.

– Dette er viktig for at sunne og gode bedrifter ikke skal gå konkurs, selv om de blir hardt rammet av korona-viruset akkurat nå, sier Sanner.

Tidligere tirsdag møtte næringsminister Iselin Nybø, sammen flere statsekretærer, en rekke bransjeforeninger for å diskutere situasjonen etter utbruddet av coronavirus. Også hun trakk spesielt frem reiselivsbransjen som en utsatt aktør.

– Den er så mangslungen. Den har store, tunge aktører, og den har de bitte små bedriftene. Reiselivsbransjen er det som bekymrer meg mest nå, sa ministeren til E24.

Publisert: