- Høyere lønn viktigere enn AFP

Høyere lønn er viktigst ved vårens lønnsoppgjør, mener over 40 prosent av de spurte i en ny måling. 35 prosent mener en god AFP-ordning er viktigst.

Publisert:

De middelaldrende slår ring om den avtalefestede pensjonen, mens et klart flertall av de unge under 45 år prioriterer høyere lønn. Det kommer fram i en meningsmåling Opinion har utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Opinion har gjennom Norstats webpanel spurt 1.000 personer om hva som er viktigst ved vårens lønnsoppgjør:

  • 35 prosent vil videreføre eller forbedre dagens AFP.
  • 41 prosent mener høyere lønn er viktigst.
  • 17 prosent svarer at dette er uaktuelt siden de ikke jobber.
  • 7 prosent er usikre eller vet ikke.

Blant LOs medlemmer er det over 52 prosent som mener det er viktigst å videreføre eller forbedre dagens avtalefestede pensjon.

- Det er ikke overraskende at det er forskjeller i ulike aldersgruppers vurderinger. LO skal ivareta medlemmenes interesser. Andre undersøkelser viser at AFP-saken står sterkt blant våre medlemmer og at våre krav er akseptert i befolkningen, sier LO-leder Roar Flåthen.

Den framtidige AFP-modellen vil stå helt sentralt i tariffoppgjøret. Rett over påske går lønnsoppgjøret over i mekling, og 2. april kan det bryte ut streik dersom resultatet ikke blir godt nok for LOs forhandlingsdelegasjon.

Les også: 200.000 kan bli tatt ut i streik

Til forsiden

Publisert: