FREDRIKSEN FLAGGER UT FRA NORGE: Fredriksens utflagging gir Norge et tap på bare 5 800 kroner per skip

Her er betingelsene John Fredriksen rømmer fra.

EGENRÅDIG: På tross av lovnaden om flagge hjem fire skip, flagger skipsreder John Fredriksen i steden ut fem skip - uten forklaring på hvorfor.
Publisert:

De direkte inntektene fra de fem skipene beløper seg nemlig kun til årsavgiften i det norske internasjonale skipsregistret NIS - for tiden 5800 kroner.

Fredriksens utflagging gir derfor bare et samlet tap for den norske stat på 29.000 kroner.

Skattemessig vil utflaggingen ikke bety noe direkte - skip i NIS skatter ikke automatisk til Norge, de skattlegges i det landet de eies fra.

Hva rømmer han fra?

I vinter varslet John Fredriksen at han ville flagge hjem flere skip til NIS, og i januar sendte han et brev til Nærings- og handelsdepartementet hvor han varslet NIS-flagging av fire skip.

I steden flytter han altså ut de fem skipene han har der fra før.

Noen forklaring på snuoperasjonen har hverken Giske eller noen andre fått - tross iherdige forsøk ikke minst fra pressen.

Krever norske operasjoner

Med registrering i NIS følger noen krav - hvorav det viktigste er at selskapet som eier skipet må ha en norsk juridisk representant, enten en person eller et selskap. Det har Fredriksen, gjennom Frontline Managament AS og Golden Ocean Management AS i Bryggegata 3 på Aker Brygge.

Videre er det et krav om en viss drift fra Norge.

"For utenlandske eiere gjelder krav om teknisk eller kommersiell drift fra Norge og oppnevnelse av rettslig representant", står det i presentasjonen av NIS på dets hjemmesider (ekstern lenke).

Teknisk drift inkluderer bemanning, innkjøp av drivstoff og andre forsyninger, organisering av vedlikeholdsarbeidet på skipet og så videre.

Kommersiell drift handler om å sikre skipets beskjeftigelse, eksempelvis kontraktsforhandlinger, markedsføring og slutning av befraktninger.

I tillegg settes det også krav til at en viss del av mannskapet skal være norske.

Disse kravene kan selvsagt gi noen merkostnader i forhold til andre skipsregistre, avhengig av lønns- skatte- og avgiftsnivå i disse landene.

Flagger til Marshall-øyene

John Fredriksen har flyttet de fem omtalte skipene fra NIS til Marshall-øyene.

Dette er et skipsregister som har hatt et stot oppsving de siste årene. Fra rundt 500 registerte skip i 2000 er det nå totalt 2215 registerte skip i det lille stillehavslandet med 62.000 innbyggere.

Til sammenligning har NIS 590 skip registrert - se graf i spalten til høyre.

I en utredning fra 2004, i forbindelse med en skipsfartsmelding som ble gitt Stortinget noe senere, konkluderes det med at nettopp Marshall-øyene fremstår som svært attraktivt register.

"NIS utfordres i dag av internasjonale kommersielle registre, som Liberia, Marshall Islands og Bahamas. Dette er registre som ikke har fartsområdebegrensninger, ingen krav til drift fra registreringslandet og registrene har enkle prosedyrer, for så vidt gjelder godkjennelse og sertifisering av mannskap som skal arbeide om bord på skipene", skriver utvalget i sin rapport.

Les flere nyheter hos E24.

Publisert: