IKT-ekspert: - Truer Norges sikkerhet

Norge vil få flere «Altinn-episoder» dersom man ikke prioriterer forskning på IKT-sikkerhet.

KRITISK: Jan S. Hesthaven, professor ved Brown University har ledet evalueringen av den norske IKT-satsingen.

John Abromowski
 • Linn K. Yttervik
 • Jørn Kaalstad
Publisert:

Det mener Jan S. Hesthaven, professor ved Brown University. Han har ledet en internasjonal forskergruppe som har studert og evaluert grunnleggende IKT-forskning i Norge og konklusjonen er klar:

- Det er en utilstrekkelig fokus på nasjonal forskning på IKT- sikkerhet, og det utgjør en mulig reell trussel mot sikkerheten i Norge.

- Utilstrekkelig

Rapporten legges frem i dag, bare to dager etter at hele Norges befolkning fikk føling med hvor viktig IKT- sikkerhet er.

Hundretusener ble stengt ute fra Skatteetatens sider da Altinn kollapset. I tillegg ble privatpersoners private data publisert på nettsiden.

- Dersom man ikke prioriterer forskning på IKT- sikkerhet er det sjanse for at man vil oppleve mange slike episoder i årene fremover, sier Hesthaven.

LES OGSÅ: Altinn-trøbbel alvorlig for norsk næringsliv

Den internasjonalt sammensatte forskergruppen har laget studien på oppdrag fra Forskningsrådet.

Det er ti år siden forrige evaluering og det er blitt bedre.

- IKT-forskningen i Norge har hatt en rivende utvikling både på universiteter og høyskoler siden 2002, sier Hesthaven

Men, det er fortsatt utilstrekkelig fokus på forskning på sikkerheten rundt IKT-systemer, mener han.

LES OGSÅ: Må ha eksperthjelp til Altinn

- Norge kan bli bedre på å prioritere sin IKT-forskning, i forhold til både utdannelse og forskning, sier han.

- Staten bidrar lite

Her er de viktigste funnene i rapporten:

 • Staten bidrar i relativt liten grad med midler til IKT-forskning, både når det gjelder pengestøtte og midler til avansert utstyr og vedlikehold.
 • Midlene går hovedsakelig til enkeltstudenter.
 • Norge mangler en nasjonal strategi for IKT-forskning, doktorgradsutdanning og veiledning av unge forskere på IKT-området.

- Hvordan ligger Norge an sammenlignet med andre land?

- I USA, Frankrike og Storbritannia er det stor fokus på forskning på IKT- sikkerhet. Sammenlignet med, for eksempel, Danmark som jeg kjenner til, ligger Norge omtrent på samme nivå.

- Hvem forsker på IKT- sikkerhet i Norge?

- Det er ganske få grupper som forsker på IKT- sikkerhet ved norske høyskoler og universiteter. Universitetet i Oslo og NTNU, for eksempel, har ikke slike miljøer. I Bergen er det to personer. Men, ved Høgskolen i Gjøvik er det et større miljø for denne forskningen, sier Hesthaven.

- Forskes det ikke på IKT- sikkerhet i selskapene som utvikler IT-løsninger?

- Jo, men de lager løsninger basert på grunnforskning som er gjort på universitetene. Det er derfor denne forskningen er viktig, sier han.

NTNU-professor Stig F. Mjølsnes mener at det er mange detaljer og fakta Hesthaven ikke har fått med seg.

- Komiteen gir i sin rapport gir heller ikke tilstrekkelig utfyllende svar og vurderinger på Forskningsrådets mandat og mange detaljerte spørsmål, skriver han til E24.

NTNU viser til at de har både master- og forskningsprogrammer innen IKT-sikkerhet.

- Forsinket

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, sier til VG at denne rapporten er et viktig signal.

- Panelet etterlyser en nasjonal strategi for IKT-satsing og det arbeidet ble satt i gang for et par år siden av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Dette arbeidet er forsinket, men arbeidet skal være ferdig til høsten. Denne evalueringen skal legge premisser for hvordan en slik satsing skal innrettes.

LES OGSÅ:

Publisert:

Flere artikler

 1. Striden om lakseskatt: Forskningsmillioner ble ikke utlyst – for å nå flere

 2. Internasjonalt panel: Norge har kun to teknologimiljøer i verdenstoppen

 3. Betalt innhold

  To nye forskningssentre får status som sentre for miljøvennlig energi

 4. Ny studie: Pene elever får bedre karakterer

 5. – Det forskes nesten ikke påjernbane i Norge i dag