Prisene stiger overraskende tregt

Lavere vekst i flyprisene bidro til lavere inflasjon enn økonomene ventet.

E24
Publisert:,

Prisene fortsetter å stige med dempet fart i Norge:

Fra mai til juni falt den årlige inflasjonen med 0,3 prosentpoeng, til 0,7 prosent, justert for avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE), viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå mandag.

Dermed var inflasjonen betydelig mindre enn økonomene ventet før tallene ble lagt frem:

I snitt ventet ekspertene at kjerneinflasjonen ville tikke inn på 1,0 prosent denne gangen, uendret sammenlignet med årlige inflasjonen som i mai.

Inflasjonen (KPI) landet på 1,3 prosent årlig.

Kan demp renten

Etter juni-fallet øker avstanden ytterligere til Norges Banks mål for inflasjonen på 2,5 prosent.

Prisveksten er også lavere enn det Norges Bank anslo i sine nyeste prognoser i Pengepolitisk Rapport fra juni, der det ble lagt opp til at kjerneinflasjonen ville ligge på 1,1 prosent i juni.

- Dette trekker i retning av forsiktighet i rentehevingsprosessen, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB Nor Markets til E24.

- PÅ VAKT: - Norges Bank vil være på vakt overfor inflasjonstallene fremover, sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DnB Nor Markets.

Den svake utviklingen må imidlertid videreføres fremover, skal det rokke ved sentralbanksjef Øystein Olsens rentesetting frem mot årsskiftet, legger Haugland til.

- Hvis dette viser seg å være noe mer enn en midlertidig svingning i månedstallene, og vi får flere tall som dette fremover, må Norges Bank sannsynligvis gå saktere frem i hevingene sine.

Nå ligger styringsrenten på 2,25 prosent, etter at sentralbanken økte renten for første gang i år i mai.

Det skal mye til for å hindre at den økes til 2,5 prosent i august, men deretter er det mer usikkert, mener seniorøkonomen.

- Det kan hende at Norges Bank velger å stå over den planlagte rentehevingen i oktober, ettersom denne hevingen er oppgitt som ikke 100 prosent sannsynlig.

- På vakt

Hun tror Norges Bank vil være på vakt for inflasjonstallene fremover.

- Hvis det viser seg at prisveksten holder seg i vesentlig lavere territorium enn de forventer, kan det vise seg at de har tatt litt feil av hvor sterkt prispresset har vært i økonomien, og hvor mye den sterke kronen har slått inn i prisfallet.

Da vil Norges Bank velge å avvente situasjonen, til tross for at aktivitetsutnyttingen tar seg opp, og lønnsveksten er sterk.

Tror på tre rentehopp

Hovedscenarioet er like fullt tre hevinger til i år, slik at styringsrenten når 3,0 prosent før årsskiftet.

- Vi må huske at Norges Bank har veldig lyst til å få opp renten nå, og det er flere ting som tyder på at prisveksten skal ta seg opp fremover.

- Vi tror renten blir satt opp i august, oktober og desember.

Lavere prishopp på ferie

Særlig en svakere utvikling i prisene på fly- og feriereiser preget nedgangen, ved at prisene økte klart mindre fra mai til juni i år, enn i samme periode i fjor.

Prisene på flyreiser økte med 6,1 prosent fra mai til juni i år, mens prisene steg med hele 36,2 prosent på samme tid i fjor.

Feriereiser hadde en prisnedgang på 0,1 prosent fra mai til juni 2011, mot en prisoppgang på 4,3 prosent tilsvarende periode i fjor.