Donald-tabbe for Oslo kommune

Tilbydere av konsulenttjenester til Omsorgsbygg Oslo måtte henvende seg til «Donald Duck».

Publisert:

På Oslo Kommunes anskaffelsesportal, der det legges ut pågående konkurranser i kommunen, møttes søkere av en noe spesiell utlysningtekst:

I en annonse for kjøp av konsulenttjenester etterlyses det hjelp til forvaltningsrevisjon, finansiell revisjon og intern kontroll.

Den ansvarlige for anskaffelsen oppgis å være «Donald Duck», og vedkommende kan kontaktes på donald.duck@hotmail.com ved interesse.

Donald Duck etterlyser konsulenter som skal «avdekke avvik når det gjelder leverandørenes samfunnsansvar i henhold til inngått avtale. En del av oppdraget vil være å påse at det ikke er brudd på klausuler om lærlingordning, lønn- og arbeidsforhold (sosial dumping)», heter det i utlysningen.

Konsulenten må også regne med å ha et «tett samarbeid med leverandørene og oppdragsgiver», hvilket innebærer jevnlig kontakt med Donald Duck.

- Det er ikke slik at man skal kontakte Donald Duck. Dette er en feil som har skjedd hos oss, humrer Øystein Sundelin (Høyre), byrådssekretær, til E24.

- Dette har skjedd fordi vi er i ferd med å utvikle nye systemer som skal gjøre utlysninger og anbudsrunder enklere, og gjøre innkjøpsprosessene mer strømlinjeformet.

Han avkrefter at byrådet venter at den kjente Andeby-borgeren skal bidra til dette.

Navnet ble kun brukt av utviklerne under arbeidet med en betaversjon av det nye systemet. Dette har ved et uhell har kommet ut på internett, og dermed blitt utilsiktet tilgjengelig for offentligheten.

Sundelin medgir at det er uheldig at ting som skulle vært internt har sluppet ut.

- Men jeg tror likevel de fleste som jobber med utvikling, enten det gjelder publiseringsløsninger eller andre ting, kan kjenne seg igjen i at slike ting som dette skjer fra tid til annen.

Han mener det viser at man har jobbet aktivt med å teste løsningene før den aktiviseres.

- Det er ikke dermed sagt at det er helt greit. Skjer det for mye av dette, blir det i overkant komisk.

Ordnes på mandag

Saken har de siste dagene fått mye oppmerksomhet på sosiale nettfenomener som Facebook og Twitter, forteller Sundelin.

- Jeg ser det har skapt stor glede for mange, det er en del som har humret og ledd av dette, sier han.

På mandag skal feilen imidlertid være rettet opp igjen, forsikrer han.

Publisert: