7 prosent som er i jobb regner med å bli uføre

7 prosent av dem som i dag er i jobb i Norge, regner med å ha falt ut av arbeidslivet om fem år, hovedsakelig på grunn av uførhet, ifølge rapport.

MANGE KAN BLI UFØRE: YS-leder Tore Eugen Kvalheim kaller tallene en tikkende bombe.
Publisert:

Rapporten er utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på grunnlag av YS Arbeidslivsbarometer.

– Hvis disse tallene slår til, er det en tikkende bombe, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim til Dagens Næringsliv.

AFIs analyse viser at de aller fleste av de 7 prosentene som regner med å falle ut av arbeidslivet de neste fem årene, tror de vil være uføre.

I dag mottar 350.000 av landets innbyggere uføreytelser. Hvis arbeidstakerne som svarer at de regner med å bli uføre, faktisk blir det, kan tallet vokse kraftig de neste årene.

Studien viser at det ikke er klart hva som skal til for å hindre en slik utvikling, og studien viser heller ikke at tilrettelegging av arbeidsplassen nødvendigvis vil ha noen effekt.

– Overfor den gruppen som er nærmest til å falle ut av arbeidslivet, ser tilrettelegging ikke ut til å ha særlig effekt. De selv tror i hvert fall ikke på det, sier daglig leder Arild Steen ved AFI.

Økt tilrettelegging på arbeidsplassen var et sentralt tema da regjeringen og partene i arbeidslivet i fjor skrev under på en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Formålet er å bidra til at folk med nedsatt funksjonsevne lettere skal kunne være i jobb. Men AFI-studien viser at dette har liten effekt.

Publisert: