14.000 personer oppholder seg ulovlig i Norge

Politiets utlendingsenhet (PU) har registrert over 14.000 utlendinger med ulovlig opphold i Norge. 5.000 av disse sitter i norske asylmottak.

NYE TALL: Så mange som 14.000 uten lovlig opphold kan befinne seg i Norge, mener PU. Her ser vi hovedkontoret til Politiets utlendingsenhet, i Christian Kroghs gate i Oslo.

Helge Mikalsen
  • NTB
Publisert: Publisert:

Samtlige har fått pålegg om å reise fra Norge, men har oversittet utreisefristen. Flere av disse er vanlige asylsøkere som har fått avslag på søknaden, men også rundt 550 straffedømte som skulle vært bortvist fra landet, oppholder seg her fremdeles, skriver Aftenposten.

Rundt 5.000 personer sitter i asylmottak, og rundt 9.000 befinner seg andre steder.

– Det er mange som vi til enhver tid ikke vet hvor er. Mange av disse flytter mye på seg, sier kommunikasjonssjef Cecilie Johansen i PU.

I en rapport utarbeidet av PU sammen med Utlendingsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet, heter det at det er et sikkerhetsproblem for myndighetene at et ukjent antall utlendinger med falsk eller ukjent identitet oppholder seg i Norge.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) reagerer på at politiet mener at personer uten kjent identitet er et sikkerhetsproblem.

– Det er en overdrivelse. Noen kan representere en sikkerhetsrisiko, sett fra politiets og sikkerhetsmyndighetenes side. Men at denne sammensatte gruppen i seg selv utgjør en sikkerhetsrisiko, er ikke riktig, slik vi i NOAS kjenner gruppen, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.

Publisert:

Flere artikler

  1. Ny flyrute på Torp har gitt flere asylsøkere

  2. KrF og Venstre vil hjelpe «de ureturnerbare»

  3. Kraftige innstramninger i asylpolitikken

  4. NOAS: Retten til å søke asyl må være til stede

  5. Anundsen (Frp) får straffegebyr for video