Siv og Erna kunne fjernet formuesskatten for minst 435.000 nordmenn

I stedet får landets 852 rikeste én million kroner hver i skattelette.

STORE KAKESTYKKER: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen skal, ifølge VGs opplysninger, ha valgt å dele ut store kakestykker til få i stedet for små kakestykker til mange i opplegget for formuesskatten neste år.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Med en annen tilnærming til hvem som skal få skattelette - kunne finansminister Siv Jensen ha fjernet formuesskatten for minst 435.000 skattytere.

I stedet fjerner hun formuesskatten for 100.000 personer, ved å heve innslagspunktet for skatten litt. Samtidig gir hun de 852 rikeste i landet én million kroner hver i skattelette, noe som skjer ved at skattesatsen blir lavere.

Dette vil «koste» staten i form av en samlet skattelette på rundt 4,75 milliarder kroner, viser E24s beregninger.

Men dersom de blåblå hadde valgt å bruke alle pengene på å heve innslagspunktet i stedet for å også senke skattesatsen, kunne antallet nordmenn som betaler den omstridte formuesskatten blitt redusert dramatisk.

(Les mer om beregningene litt lenger ned.)

To-trinns-lette

Jensen og Solberg gir, i motsetning til deres rødgrønne forgjengere, store lettelser i formuesskatten. I budsjettet for 2014 gjorde regjeringen riktignok ingen andre endringer i formuesskatten enn å redusere skattesatsen fra 1,1 til 1,0 prosent. Men nå er en ny lettelse på trappene.

Det var VG som tirsdag skrev at regjeringen nå legger opp til å redusere satsen på formuesskatt fra 1,0 til 0,7 prosent i statsbudsjettet for 2015.

I tillegg skal 100.000 færre betale formuesskatt fordi innslagspunktet skal økes fra en million til 1,2 millioner kroner, ifølge VGs opplysninger. Innslagspunktet er grensen for hvor mye man kan ha i formue, uten å måtte skatte av den.

Les også

Her er Siv Jensens skattekutt-forslag

Bruker mest på satsen

E24s utregninger på bakgrunn av SSBs statistikk over formuesskatt for 2012, regjeringens gjennomførte og foreslåtte endringer i formuesskatten viser den samlet skatteletten blir på rundt 4,75 milliarder kroner.

Av dette går rundt 1,3 milliarder til heving av innslagspunktet. Det har den effekt at skatten forsvinner for 100.000 nordmenn.

Det resterende beløpet på omlag 3,4 milliarder kroner går til reduksjon av skattesatsen.

Hvis dette i stedet hadde gått til å heve innslagspunktet ytterligere, hadde Norge fått minst 435.000 færre formuesskattebetalere.

Kunne fjernet «pensjonistskatten»

Ifølge SSBs selvangivelsesstatistikk for 2012, som er den ferskeste som foreligger, betalte nemlig 657.397 nordmenn formuesskatt det året.

(De aller fleste av skatteyterne, 3,33 millioner, betalte altså ikke formuesskatt.)

Statistikken fra SSB forteller videre at 435.305 personer betalte mindre enn 10.000 kroner i formuesskatt. De betalte i gjennomsnitt 3.500 kroner hver, og til sammen vel 1,5 milliarder kroner i 2012.

Alle disse 435.305 nordmennene kunne sluppet hele formuesskatten dersom innslagspunktet ble hevet med vel 900.000 kroner.

Mange i denne gruppen er alderspensjonister som dermed kunne sluppet det statssekretær Jon Gunnar Pedersen i sommer kalte en «pensjonistskatt».

Les også:

Penger til overs

En slik heving av innslagspunktet ville i tillegg gitt alle andre som betaler formuesskatt, en samlet skattelette på 2,2 milliarder i skattelette.

Til sammen blir det vel 3,7 milliarder kroner.

Det betyr at ut ifra beløpet på 4,75 milliarder som regjeringen har gitt/planlegger å gi i lettelser - ville myndighetene faktisk hatt 1 milliard kroner «til overs», selv om altså minst 435.000 nordmenn hadde sluppet den omstridte skatten.

Den milliarden kunne for eksempel blitt brukt til å senke skatt på arbeid eller fjerne irriterende småavgifter.

Prioriterer senket sats

Fordi de blåblå prioriterer å gi lettelser i form av senket skattesats, og ikke ytterligere hevet innslagspunkt, blir derimot resultatet et annet.

Den aller mest synlige effekten finner vi hos landets rikeste.

De 852 rikeste i landet vil med regjeringens to endringer i formuesskatten få redusert sin skatt med vel 30 prosent, eller en drøy million kroner per hode.

Disse 852 betalte i gjennomsnitt 3,29 millioner kroner i formuesskatt i 2012.

Dersom regjeringens opplegg blir vedtatt, vil de i etterkant av endringen måtte betale 2,25 millioner kroner i formuesskatt i snitt.

Fordeling

Disse 852 er selvsagt ikke de eneste som vil få lavere skatt dersom skattesatsen senkes.

Men tallene fra SSB viser at «vanlige folk» med formue, kun vil få noen hundrelapper i skattelettelse fra finansministeren i partiet som i åresvis har tatt hevd på begrepet folk flest.

Totalt fordeler de 3,4 milliardene som Høyre-Frp-regjeringen vil gi i skattelette i form av lavere skattesats, seg slik:

  • 852 av de rikeste (med gjennomsnittlig formue på 300,7 millioner i 2012) i landet får 1 million kroner hver i skattelette. Det utgjør til sammen 852 millioner kroner.
  • De 1.287 som utgjør SSBs nest rikeste gruppering (med en gjennomsnittlig formue på 62,9 millioner i 2012) får i gjennomsnitt 246.591 kroner i skattelette. Det utgjør totalt 317 millioner kroner.
  • De 1.287 som SSB har gruppert som landets tredje rikeste gruppering (med en gjennomsnittlig formue på 38,7 millioner) får en gjennomsnittlig skattelette på 150.255 kroner, noe som totalt utgjør 193 millioner kroner.
  • De resterende knappe 3,4 milliarderene fordeler seg på de 653.971 andre som betaler formuesskatt. Det utgjør 5.199 kroner per formuesskatteyter.

435.000 færre formuesskatteytere

Finansminister Siv Jensen har så langt ikke kommentert VGs opplysninger om skatteopplegget for 2015 utover å vise til at budsjettet legges frem 8. oktober.

E24s beregninger viser forøvrig at dersom regjeringen hadde «brukt» alle pengene på å heve innslagspunktet slik at 435.000 nordmenn slapp formuesskatten, ville de resterende drøyt 200.000 personene som i dag skatter av sin formue, fått lettelser på totalt 2,2 milliarder kroner.

Noen av effektene av disse lettelsene ville blitt slik:

* De 135.364 nordmennene som i 2012 betalte fra 10.000 til 24.999 kroner i formuesskatt ville fått 10.000 kroner hver i skattelette. Denne gruppen betalte i 2012 i gjennomsnitt 15.700 kroner og ville i gjennomsnitt fått omlag dobbelt så stor skattelette enn det regjeringen legger opp til.

* Av skatteletten utover heving av innslagspunktet på 2,2 milliarder kroner vill altså 1,35 milliarder kroner tilfalt denne gruppen. Også i denne gruppen er det trolig mange pensjonister.

* For de 852 rikeste av oss ville en økning av innslagspunktet på 900.000 kroner kun bety knappe 10.000 kroner i skattelette i stedet for den millioner regjeringens opplegg gir dem.

Les også

Formuesskattens betydning øker for de rikeste

Motvilje på Stortinget

Regjeringen må få støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre for å få flertall for

KrFs nestleder og leder av finanskomiteen på Stortinget har Hans Olav Syversen en nøkkelrolle i arbeidet med å lose statsbudsjettet for 2014 i havn etter regjeringsskiftet.

budsjettet. Men er det ikke sikkert at regjeringen får.

- Vi ønsker en innretning der bunnfradraget økes fremfor lettelser i «toppen», sier Kristelig Folkepartis Hans Olav Syvertsen, som er leder av Stortingets finanskomite, til E24.

- Betyr det at dere vil stemme mot et opplegg for formuesskatten som skissert i VG?

- Jeg kan ikke begynne å forhandle via dere. Nå får vi se hva som kommer på bordet. Jeg vil heller ikke stille et ultimatum, men vi foretrekker altså lettelser i bunn. Aller helst ønsker vi en reform der arbeidende kapital fritas og privat uttak beskattes. Men det har vi ikke akkurat fått gehør for.

Les også:

OECD anbefaler Norge å gjeninnføre arveavgiftMillioner får lavere skatt i Italia0,1 prosent gir 267 mill. til landets 1000 rikesteProfessor avfeier Høyres skatteforsvarRegjeringen varsler store endringer i personskattenVictor Norman kritiserer regjeringens skattepolitikk

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Kunne slettet skatt for minst 335.000 flere

  2. - Det er åpenbart at det er Høyre som har vunnet dragkampen i regjeringen

  3. Siv kunne gitt 386.436 personer mer i skattelette

  4. Flere kjempeformuer under Erna og Siv

  5. Uten formuesskatt ville 28 milliardærer betalt 80 prosent mindre i skatt