Folk flest lever seks år lenger

Siden 1990 har verdens befolkning i snitt fått forlenget livene sine med mer enn seks år.

LEVER LENGER: Global forventet levealder har nå passert 71 år.
Publisert: Publisert:

Global forventet levealder i dag er 71,5 år. I 1990 var verdens gjennomsnittlige forventede levealder 65,3 år.

Forventet snittlevealder for kvinner har økt med 6,6 år og for menn med 5,8 år. Det kommer fram i Global Burden of Disease Study, der data fra 188 land er med, skriver Forskning.no.

Til sammenligning er gjennomsnittlig forventet levealder for en norsk mann 79,5 år og 83,5 år for kvinner.

I velferdsstatene har levealderen økt fordi færre enn før dør av kreft eller hjerte- og karsykdommer. Dødelighet av de fleste kreftformene har falt med 15 prosent, og dødelighet av hjerte- og karsykdommer er gått ned med 22 prosent siden 1990.

I lavinntektsland faller dødeligheten av diaré og luftveisinfeksjoner. Samtidig er sykdommer som tuberkulose, kopper, lungebetennelse og tyfoidfeber blitt mer kontrollerbare. Bedret hygiene, ernærings- og boforhold gir også færre sykdommer. I tillegg har barnedødeligheten falt kraftig.

Levealderen i Nepal, Rwanda, Etiopia Maldivene, Niger, Øst-Timor og Iran har økt med mer enn tolv år for begge kjønn de siste 25 årene.

Les også:

Hver tiende låntaker under 35 år tåler ikke at renten stiger med 5 prosentpoengBygger flytende boliger for å lokke til seg folkNSB: - Vi må gjøre det attraktivt å bo på landet

Publisert: