NHO håpet på større kutt i formuesskatten

NHO berømmer regjeringen for kuttene i formuesskatten, men hadde helst sett at de var langt større.

MER, MER, MER: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen prøvde, men får ikke helt godkjent av NHO.
Publisert: Publisert:

– Forslaget til statsbudsjett er en riktig, men forsiktig omlegging av den økonomiske politikken. Tempoet og ambisjonsnivået kunne ha vært høyere, sa næringspolitisk direktør Petter Haas Brubakk i NHO da finanskomiteen på Stortinget avholdt høring om statsbudsjettet mandag.

Han berømmet regjeringen for «betydelige reduksjoner» i formuesskatten, men la til at handlingsrommet for ytterligere kutt er til stede.

NHO-direktøren roste regjeringen for endringene i trygdesatser som av opposisjon er kritisert for å være usosiale.

– Vi må ha et trygdesystem som gjør at det lønner seg å jobbe, sa Brubakk.

Optimistisk

Brubakk mener statsbudsjettet er for optimistisk når det gjelder utviklingen i norsk økonomi og pekte på at følgene av fallende oljeinvesteringer er undervurdert.

NHO mener videre at lærlingtilskuddet burde ha vært økt, og at overføringene til veivedlikehold burde ha vært større. Brubakk la også til at NHO er urolig for effekten av innstrammingen i permitteringsregelverket som allerede er innført.

LO-økonom Stein Reegård tok i sitt innlegg opp det han beskrev som «det egentlige trygdeproblemet».

Fall blant de yngste

Han pekte på at sysselsettingsraten har falt med 130.000 sammenlignet med 2008, og at fallet er størst i de yngste aldersgruppene. Bare i aldersgruppen 50 pluss har sysselsettingen økt.

LO forklarer fallende sysselsettingsrater med en kombinasjon av effektene av finanskrisen, frafallsproblematikken i skolen og det store skiftet i lavlønnskonkurransen etter EØS-utvidelsen.

Les også:

Venstre vil kutte i regjeringspartienes hjertesakerKunne slettet skatt for minst 335.000 flereErna Solberg om kritikken: – Et veldig sosialt budsjett

Publisert: