Enighet om krisepakke for permitterte, frilansere og selvstendig næringsdrivende

Krisepakken har blitt økt med 830 millioner kroner etter forhandlinger mellom regjeringenspartiene og SV.

Per Olaf Lundteigen (Sp), Eli Tuva Moflag (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) pressekonferanse i vandrehallen om forsterkede økonomiske koronatiltak.
Publisert:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er enige om å forlenge og styrke flere coronastøtteordninger for arbeidsledige, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Dette er partiene enige om, ifølge en pressemelding fra SV:

  • Flere dagpengeordninger forlenges ut mars. Det gjelder den forhøyede dagpengesatsen, kravet til minsteinntekt og inntektssikring for lærlinger.
  • De som har vært permitterte i flere omganger, og ville fått dagpenger beregnet ut fra tidligere utbetalte dagpenger, skal få ekstra støtte på 1500 kroner i måneden.
  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut mars, og forhøyet nivå utvides fra 60 til 70 prosent opp til 6G for januar, februar og mars.
  • De midlertidige ordningene for mennesker som er på arbeidsavklaring forlenges ut mars.
  • Dagpengemottakere må ikke lenger vente tre dager på første utbetaling i mars.
  • Folk som tidligere har gått på arbeidsavklaringspenger kan søke på ny om arbeidsavklaringspenger før 1. juli 2022 uten å hindres av regelen om karensår.
  • Det gjøres unntak fra aktivitetskrav for mottak av sosialhjelp og kvalifiseringsprogram der aktivitet ikke kan gjennomføres som følge av covid-19 pandemien frem til 31. mars 2022.

I alt er ordningen forbedret med en antatt kostnadsramme på 831 millioner kroner, opp fra regjeringens forslag på drøyt 2,2 milliarder kroner, opplyser Senterpartiets Per Olaf Lundteigen på en pressekonferanse på Stortinget onsdag.

SV fornøyd med å få gjennomslag

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier SV skulle ønsket et høyere nivå for selvstendig næringsdrivende og frilansere, men er glad for at de fikk det opp fra 60 til 70 prosent. Han mener de nå lander greit med den utvidede pakken.

– Vi er fornøyd med at vi har fått på plass et stort løft for disse gruppene. Det gjør at taxisjåfører og andre får det litt bedre, og en større trygghet fordi den varer lengre, sier Fylkesnes.

Det er også tatt grep for å hindre at folk som har vært permittert flere ganger, vil få redusert dagpengegrunnlag og dermed få mindre i støtte ved nye permitteringer.

– Det har vært en teknisk diskusjon. Men vi har kommet til en god løsning, sier Fylkesnes.

– Dette gjelder jo gjerne en gruppe som virkelig har fått merke kjøret, og som i tillegg faller mellom stolene, sier han.

Forhandles om andre ordninger

I tillegg til ordningene for arbeidsledige, frilansere og selvstendig næringsdrivende det nå er enighet om, pågår det også forhandlinger om andre økonomiske krisetiltak mellom regjeringspartiene og SV.

Det gjelder blant annet lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet.

Regjeringen la frem en rekke forslag til nye krisetiltak knyttet til coronapandemien i forrige uke.

Krisepakken hadde en verdi på 20,2 milliarder kroner. Mange av de foreslåtte tiltakene ble kjent allerede i desember, men skal nå behandles i Stortinget.

Parallelt har regjeringen og SV også forhandlet om å øke strømstøtten. Onsdag ble de enige.

Publisert: