Johan H. Andresen vil ha ny debatt om oljefondsstyret

Ferd-eieren vil ikke skille Oljefondet fra sentralbanken, men mener man burde diskutere om det skal ha sitt eget styre.

ØNSKER DEBATT: Johan H. Andresen sier formålet med tweeten var å si at ved valget av en ny sentralbanksjef så bør man på forhånd ha vurdert om det er hensiktsmessig at fondet har et eget styre eller ei, og om dette skal tas med i vurderingen ved denne korsvei.
  • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

Diskusjonen rundt sentralbanksjefrollen har blusset opp etter at det i august ble kjent at sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar, et år før åremålsperioden er over.

I den forbindelse kan det være verdt å spørre om Oljefondet kanskje bør ha sitt eget styre som ikke er ledet av sentralbanken, skriver Ferd-eier Johan H. Andresen på Twitter.

Han spesifiserer at han ikke tar til orde for å skille ut Oljefondet fra Norges Bank.

– Det har vi ikke råd til. Sentralbanker betaler ikke skatt og den fordelen kan vanskelig oppveies av økt avkastning. I så fall ville mandatet for fondet måtte endres dramatisk, noe som ikke er tilrådelig, skriver han.

Andresen argumenterer for at å ha et eget styre for oljefondet er i tråd med hva det forventer av selskaper det investerer i, og at trekket neppe vil komme som noen overraskelse internasjonalt.

– Så kanskje er tiden er moden for å vurdere dette nå i og med at ny sentralbanksjef skal ansettes, skriver han.

I en e-post til E24 skriver Andresen at det ikke vil være riktig av ham, som leder av Etikkrådet i Oljefondet, å gå inn i saken direkte gjennom et intervju.

Ikke først og fremst forvaltningskompetanse

Spørsmålet om et eget styre for Oljefondet har blitt diskutert ved en rekke anledninger de siste årene.

I takt med at Oljefondet har vokst til stadig nye høyder, sist til over 12.000 milliarder kroner, har eksperter etterlyst et behov for mer kapitalforvaltnings-ekspertise i styret som oljefondssjef Nicolai Tangen svarer til.

– Ikke et vondt ord om noen av dem som sitter i Norges Banks hovedstyre nå, men det er ikke først og fremst kapitalforvaltning styret har kompetanse på, sier NHH-professor Karin Thorburn.

Finansprofessor Karin S. Thorburn ved NHH.

For noen år siden var hun en ivrig tilhenger av tanken om å skille Oljefondet helt ut av Norges Bank. Nå er hun mer usikker.

– Spørsmålene er der fremdeles, men jeg har ikke svarene.

– Ikke fiks noe som ikke er ødelagt

Kollega Gernot Doppelhofer, også ved NHH, mener at å få et eget styre for Oljefondet kunne vært ansett som et slags kompromiss for dem som mener at fondet burde ut av Norges Bank.

– Samtidig er det jo noe i uttrykket «ikke fiks noe som ikke er ødelagt», sier han.

Tirsdag kunngjorde finansminister Trygve Slagsvold Vedum at forgjenger Jan Tore Sanners bestilte utredning skal skrotes.

Utvalget ble blant annet bedt av Sanner om å «vurdere om dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige fremover, eller om nye utfordringer trekker i retning av utskilling».

Støre-regjeringen fastholder dermed at Oljefondet fortsatt skal administreres av Norges Bank.

Stoltenberg kan bli den første på 50 år

Sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar neste år. Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er løftet frem som en naturlig etterkommer, men den siste tiden har også tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg blitt trukket frem.

– Jeg har sett spekulasjoner om det, men det er ikke noe jeg skal ta stilling til nå. Nå skal jeg fokusere på den jobben jeg har i Nato, og så får jeg komme tilbake til hva jeg skal gjøre når jeg ferdig her, uttalte Stoltenberg til VG i oktober.

Jens Stoltenberg går av som Nato-sjef neste år.

Blir Stoltenberg sentralbanksjef, blir han ifølge DN den første profilerte politikeren i denne stillingen siden Erik Brofoss. Brofoss var statsråd under Einar Gerhardsen fra 1945 til 1954 og deretter sentralbanksjef frem til 1970.

– Ikke et problem med Ap-bånd

Om vi får en sentralbanksjef med sterke partipolitiske bindinger, er ikke det et argument i seg selv for å innføre eget styre for Oljefondet, mener NHH-professorene Thorburn og Doppelhofer.

– For det første må man forutsette at Stoltenberg har en slik integritet at han som sentralbanksjef ikke ville representert partipolitikk. I tillegg kunne jo lederen av et oljefondsstyre hatt partipolitiske bindinger også, så det løser ikke problematikken, sier Karin Thorburn.

– Støre og Stoltenberg snakker med hverandre, men Støre ville aldri ringt for å få Stoltenberg som sentralbanksjef til å gjøre det en eller andre. I Norge er systemet veldig ordentlig. Det er en ryddig måte å styre ting på, sier Gernot Doppelhofer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Ferd
  3. Johan H. Andresen
  4. Jens Stoltenberg

Flere artikler

  1. Norges Bank-jobben: Eksperter mener kompetanse veier tyngre enn politisk historikk

  2. Reagerer på Stoltenbergs jobbønske: – Burde ikke søkt

  3. Frykter konservativ Stoltenberg: – Brudd med norsk tradisjon

  4. Frykter politisk risiko ved utestengelser fra Oljefondet: – Det er bekymringsfullt

  5. Stoltenberg trekker seg: Ida Wolden Bache blir sentralbanksjef i seks år