Høyere strømpriser løfter total inflasjon

Kraftig oppgang i strømprisene trekker den totale prisveksten opp, mens kjerneinflasjonen, som er viktigst for rentesettingen, er noe svakere enn ventet.

PRISVEKSTEN er viktig for Norges Banks rentesetting. Tallene for august er siste inflasjonsdata før rentemøtet i september.
Publisert:

Totalt stiger prisveksten (KPI) med 3,4 prosent i august fra samme måned i fjor, mens kjerneinflasjonen, som er prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, dempes til 1,0 prosent, viser tall fra SSB.

På forhånd var det ventet en kjerneinflasjon på 1,1 prosent, uendret fra juli, ifølge TDN Direkt.

Norges Bank styrer sin rentesetting mot en kjerneinflasjon på rundt to prosent over tid. Inflasjon over målet taler normalt sett for innstramming ved hjelp av renteheving, mens det i motsatt fall peker mot rentekutt.

For tiden overskygges inflasjonen imidlertid til en viss grad av pandemien, gjenåpningseffekter og utviklingen i arbeidsledigheten.

Handelsbanken skriver i en kommentar at kjerneinflasjonen faller videre og er lavere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn.

«Tallene er nøytrale med tanke på rentebanen fremover, hvor Norges Bank dessuten er mer opptatt av utsiktene for realøkonomien», skriver meglerhuset.

Norges Bank har varslet at den rekordlave nullrenten mest sannsynlig vil heves fra 23. september. Bakteppet er en sterkere økonomi, men også bekymringer rundt overraskende boligprisvekst gjennom pandemien, kombinert med vedvarende høy gjeldsvekst.

Tolvmånedersendring i total inflasjon (KPI) og kjerneinflasjon.
Les på E24+

Derfor har vi rekordhøy strømpris

Høyere strømpriser

Strømprisen bidro mest til oppgangen i total KPI. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte med 97,9 prosent sammenlignet med august i fjor.

«Den kraftige oppgangen de siste tolv måneder må ses i sammenheng med det svært lave prisnivået gjennom fjoråret for denne varegruppen, hvor kraftprisene var på sitt laveste nivå i juli 2020», påpeker SSB.

I tillegg forklares prisveksten med blant annet lavt tilsig i vannmagasinene og høye brenselskostnader i det europeiske kraftmarkedet.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer trakk ned med fall på 2,9 prosent fra august i fjor til august i år. Også prisene på passasjertransport med fly viste nedgang i denne perioden.

Les også

Bekymret for store forskjeller i strømpris: – Uheldig både for kundene og bransjen

Produsentprisene stiger også

Produsentprisindeksen (PPI) måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport.

Det var også bred oppgang i produsentprisene i august med en vekst på 5,9 prosent fra måneden før. Målt mot samme tid i fjor er det en økning på 50,1 prosent.

En av industriene som har utmerket seg de siste månedene er trelast- og trevareindustri, som fortsetter prisoppgangen for åttende måned på rad. Endringen det siste året var på 30,6 prosent.

Her finner du KPI-tallene hos SSBHer finner du PPI-tallene hos SSB
Publisert: