Dette er Vegvesenets prioriteringsliste

Torsdag presenterte Statens vegvesen prioriteringer for de kommende årene. På lista står blant annet Glommakryssingen, Holmenbrua og Setesdal.

VIL PRIORITERE: Samferdselsdepartementets leverte torsdag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter som de har foreslått å prioritere. Illustrasjonen viser 25 store prosjekter. Tabellen inneholder også en oversikt over skredsikring og utbedringsstrekninger
 • Malene Emilie Rustad
Publisert: Publisert:

Samferdselsministeren fikk torsdag nye svar om kostnader og lønnsomhet knyttet til ulike vegprosjekter.

I arbeidet med ny Nasjonal Transportplan prioriteres korte strekninger og kostbare bruer og tunneler droppes.

Det endelige forslaget presenteres av Samferdselsdepartementet neste år.

– Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Her er prosjekter som prioriteres for perioden 2022 – 2027:

Korridor Oslo

 • Svinesund/Kornsjø: Rv. 22 Glommakryssinge
 • Ørje/Magnor: E18 Retvet – Vinterbro
 • Ørje/Magnor: E16 Nymoen – Eggemoen

Korridor Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

 • Rv. 282 Holmenbrua
 • E39 Ålgård – Hove, Rogaland
 • E134 Dagslett – E18
 • E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen
 • Rv. 42 Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien (utbedringsstrekning)

Korridor Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim

 • E39 Ådland Svegatjørn
 • E39 Fjøsanger – Arna-Vågsboth – Klauvaneset
 • E39 Lønset – Hjelset
 • E39 Ålesund – Molde
 • E39 Hjelset – Bjerkeset (utbedringsstrekning)
 • E39 Stormyra – Høgkjølen (utbedringsstrekning)
 • Rv. 9 Setesdal (utbedringsstrekning)
 • E39 Bergsøya – Øygarden (utbedringsstrekning)
 • Rv. 13 Byrkjenes (skredsikring)
 • Rv. 13 Vinje – Myrdalstunnel (skredsikring)
 • Rv. 13 Øvsteskreda og Aurskreda (skredsikring)
 • Rv. 13 Kvassdalen (skredsikring)
 • Rv. 13 Skarvabjørg (skredsikring)

Korridor Oslo – Bergen/Haugesund – arm Sogn til Florø

 • E134 Saggrenda – Elgsjø
 • E134 Røldal – Seljestad
 • Rv36 Skjelsvik – Skyggestein
 • E16 Skaret – Hønefoss
 • Rv. 41 Treungen – Vrådal (utbedringsstrekning)
 • E134 Helganeskrysset – arm Husøy (utbedringsstrekning)
 • Rv. 7 Ørgenvika – Svenkerud (utbedringsstrekning)
 • Rv. 52 Gol – Vestland grense (utbedringsstrekning)
 • E16 Kvamskleiva – Øye (utbedringsstrekning)
 • E16 Bjørgo – Fagernes sør (utbedringsstrekning)
 • Rv. 5 Erdal – Naustdal (skred)
 • Rv. 13 Lovareidet – Rødsliane
 • E16 Trengereid – Stanghelle (skred)

Korridor Oslo – Trondheim – arm til Måløy, Ålesund og Kristiansund

 • Rv. 4 Gjøvik – Mjøsbrua
 • Rv. 4 Roa – Gran grense
 • E136 Stuguflaten – Raudstøl
 • E136 Breivika – Lerstad (Ålesund bypakke)
 • E136 Flatmark – Monge – Marstein
 • Rv. 3 Østerdalen (utbedringstrekning)

Korridor Trondheim – Bodø med arm til svenskegrensen

 • E6 Selli – Asp
 • Rv. 80 adkomst Bodø lufthavn
 • Rv 80 Sandvika – Sagelva (utbedringsstrekning)
 • E6 Grong – Nordland (utbedringsstrekning)

Korridor Bodø – Narvik – Tromsø – Kirknes, arm til Lofoten, Sverige, Finland og Russland

 • E8 Sørbotn – Laukslett
 • Rv. 862/E8 tverrforbindelse Tromsø
 • E10/rv. 85 Tjelsund-Gullesfjordbotn – Langvassbukt (OPS)
 • Rv. 94 Akkarfjord – Jansvatnet (utbedringsstrekning)
 • Rv. 94 Mollstrand – Grøtnes (utbedringsstrekning)
 • E10 Nappstraumen – Å (skredsikring)
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Veiutbygging

Flere artikler

 1. Regjeringen lover tidenes rekordsatsing på samferdsel

 2. Trondheim og Kristiansand vil skjenke: – Ingen grunn til å bremse

 3. Frp krever 400 milliarder ekstra til Nasjonal transportplan

 4. Avinor lyser ut taxfree-kontrakt til 30 milliarder

 5. Streiken trappes opp i neste uke