Opphentingen i økonomien bremset i juli

Etter rekordfall i økonomien i første halvår, ser man en viss bedring i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Men veksttakten dabber av mer enn ventet i juli etter sterke juni-tall.

GJENÅPNING: Samfunnet er i ferd med å venne seg til en ny normal etter coronanedstengningen i vår, og økonomien henter seg gradvis igjen.
Publisert:

Norsk fastlands-BNP stiger 1,1 prosent i juli etter en vekst på 3,7 prosent måneden før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til tross for vekst de siste tre månedene er aktivitetsnivået likevel 4,7 prosent lavere i juli enn før coronakrisen i februar.

Byrået minner imidlertid om at juli er en feriemåned, som for noen næringer innebærer lav aktivitet og for andre høy aktivitet.

– Det er vanskelig å si noe om takten på den økonomiske gjeninnhentingen etter bråstoppen i mars og april basert på juli-anslaget, og tallene må tolkes med forsiktighet, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

I andre kvartal var det et historisk høyt fall på 6,3 prosent i fastlandsøkonomien.

Det var det andre kvartalet på rad med nedgang, noe som betyr at Norge offisielt er i resesjon (økonomisk nedgangstid). Det er første gang siden finanskrisen i 2009.

I snitt ventet økonomene at veksttakten skulle dempe seg til 2,0 prosent i juli, men det var stor usikkerhet rundt tallene, som nå svinger mer enn vanlig fra måned til måned.

Total BNP, som også inkluderer olje- og gassvirksomhet, stiger også 1,1 prosent etter 3,1 prosent vekst i juni.

Les også

SSB må bruke helt nye BNP-kilder: – Langt fra en normal resesjon

Størst vekst i overnatting og servering

Det største bidraget til veksten i juli kom fra overnatting- og serveringsvirksomhet, der det var en aktivitetsvekst på over 30 prosent. 

SSBs overnattingsstatistikk viser at antallet hotell- og campingovernattinger i juli omtrent var på normalnivå, men med en klar vridning fra utenlandske til norske gjester.

Transport utenom utenriks sjøfart dro også opp etter å ha steget drøyt to prosent i juli, særlig trukket opp av økt aktivitet innen lufttransport.

Aktiviteten i begge næringsområder falt brått i mars og april. Til tross for god vekst de tre siste månedene var aktiviteten for de nevnte næringsområdene fortsatt om lag 20 prosent lavere i juli enn i februar.

Innen forretningsmessig tjenesteyting, som blant annet inkluderer utleie av arbeidskraft og reisebyråer, var det nedgang for sjette måned på rad etter et fall på om lag 20 prosent i juli.

Helse- og omsorgstjenester falt også i juli etter å ha kommet opp mot normalen måneden før. Samlet steg tjenestenæringene 0,8 prosent i juli, men aktiviteten var fortsatt over 7,3 prosent lavere enn i februar.

Bruttoinvesteringer i fast realkapital steg samlet 2,2 prosent i juli etter nedgang på 1,0 prosent måneden før. Nivået på husholdningenes investeringer i bolig holdt seg om lag uendret i juni og juli.

Eksport av varer og tjenester økte 5,6 prosent i juli og importen steg 4,4 prosent. Eksportøkningen er i hovedsak drevet av sterk vekst i eksporten av råolje, men også av tradisjonelle varer. Både farmasøytiske produkter, raffinerte oljeprodukter og oppdrettsfisk bidro positivt.

Les på E24+

Les også: (+) I denne bransjen har de minst tro på at alle ansatte kommer tilbake

– Lang tid før vi er helt på beina igjen

Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov skriver i en kommentar at man skal være forsiktig med å legge for stor vekt på enkelttall i den uvanlige situasjonen vi er i nå, men at det er flere forhold som tyder på at gjeninnhentingen etter fallet i mars og april nå har tapt litt fart.

– Norsk økonomi stiger videre, men nå i et klart svakere tempo. Den sterkeste vekstoppgangen ligger trolig bak oss, skriver økonomen, som også støtter seg på utviklingen i arbeidsmarkedet.

– Vi venter imidlertid fortsatt at det vil lang tid før vi er helt tilbake på beina igjen, skriver han.

Handelsbanken opprettholder sitt syn på at det kan ta flere år å komme tilbake til full kapasitetsutnyttelse i økonomien.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets påpeker i en kommentar at gjeninnhentingen mister fart i juli, men at utviklingen er godt i tråd med Norges Banks prognose fra juni.

Norges Banks neste rentemøte er 24. september, og da vil sentralbanken også oppdatere sine prognoser.

Det er bred forventning om at banken vil holde renten uendret på rekordlave null prosent på dette møtet, mens det er mer spenning knyttet til renteutviklingen på lang sikt.

Her finner du tallene hos SSB
Les også

Rekordfall i økonomien sender Norge i resesjon

Publisert:
Gå til e24.no