Stortinget retter hard kritikk mot regjeringen i Bergen Engines-saken

Et flertall i Stortingets utenriks- og forsvarskomite er svært kritisk til regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken, men fremmer ikke mistillit.

Publisert:

Onsdag legger komiteen frem sin innstilling i Bergen Engines-saken. I innstillingen retter Stortinget den hardeste kritikken de kan reise uten at det blir fremmet mistillit. En slik kritikk kalles gjerne et «daddelvedtak».

– Alvorlige mangler

– Flertallet i komiteen vil rette sterk kritikk mot regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken. Saken har avslørt alvorlige mangler ved sikkerhetsarbeidet og anvendelse av sikkerhetsloven, sier Emilie Enger-Mehl (Sp).

Mehl kritiserer regjeringen for manglende informasjon til Stortinget.

– Det er også alvorlig at saken ble kjent ved en tilfeldighet, sier hun.

Saksordfører Mehl mener det også er kritikkverdig at statsministeren ble kjent med saken gjennom BT/E24 og ikke gjennom eget embetsverk.

Audun Lysbakken (SV), Jette Christensen (Ap), Emilie Enger Mehl (Sp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) legger frem innstillingen i Bergen Engines-saken.

– Ingen tok ansvar

Jette Christensen (Ap) sitter også i komiteen:

– Det er et lederansvar å sørge for samhandling og koordinering. Det ansvaret var det ingen som tok. Det er kritikkverdig og beklagelig. Regjeringens håndtering av denne saken har skapt utrygghet hos ansatte, selskap og folk, sier hun.

Christensen sier det viktigste nå er å se fremover.

Jette Christensen mener regjeringens håndtering av Bergen Engines-saken har skapt utrygghet hos ansatte, selskap og folk.

– Dette må ikke skje igjen. Vi trenger en omlegging av norsk sikkerhetspolitikk.

– Vi trenger at folk skal føle seg trygge. I komiteen er vi blitt enige om at det trengs en full gjennomgang av sikkerhetsloven, samt gjennomgang av hvordan sikkerheten blir ivaretatt i departementene, sier Christensen.

På spørsmål om hvorfor det ikke stilles mistillit i saken, svarer Christensen at det er vanskelig å peke på en enkelt minister, men at hele ansvaret hviler på statsminister Erna Solberg.

– Alvorlighetsgraden er så stor at mistillit mot en enkelt statsråd ikke ville ha løst saken, sier Christensen, og legger til at arbeidet nå må starte med å sette oss i stand til å ivareta landets sikkerhet.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier flertallet i Stortingets forsvars og utenrikskomite er sjokket over Bergen Engines-saken.

– Teknologi overført?

Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier at flertallet i komiteen er sjokkert over at dette kunne skje. Han stiller igjen spørsmål ved om russerne allerede gjennom due dilligence har fått kjennskap til teknologi ved Bergen Engines.

Tybring-Gjedde kaller saken en koordineringsskandale:

– Det er overraskende at vi har fått en ny sikkerhetslov, men ikke vet hvordan den skal brukes, sier han.

– Alvorlig skrape

– Dette er en alvorlig skrape for regjeringen. Dette kunne ha endt helt annerledes om regjeringen ikke hadde tatt tak i dette som en følge av et eksternt varsel, sier Audun Lysbakken (SV).

Komiteen foreslår at det nedsettes et ekspertutvalg som skal se på hvordan man skal unngå at slike saker kan oppstå for ettertiden.

– Diskusjonen om mistillit må ikke komme i veien for en skikkelig gjennomgang av sikkerhetsrutinene. Det er hva vi nå tar initiativet til, sier Lysbakken.

Han mener regjeringen av utvist «alvorlig uaktsomhet».

– Spesielt i en situasjon hvor sikkerhetstjenestene peker ut uønskede oppkjøp som en aktuell trussel.

Innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen skal til behandling i Stortinget 28. mai.

Audun Lysbakken (SV) mener Bergen Engines-saken er en alvorlig skrape for regjeringen.

Hemmelig tipser

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Monica Mæland (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) måtte alle møte til høring i saken 19. april. Samtlige må i innstillingen som i dag legges frem tåle kritikk for sin håndtering av saken.

I høringen kom det frem at en hemmelig tipser var sentral da regjeringen skjønte alvoret i Bergen Engines-saken.

Rolls-Royce offentliggjorde 4. februar at fabrikken på Hordvikneset ved innseilingen til Bergen skulle selges til russiske oligarker i TMH International.

Den 23. mars stanset regjeringen salget av Bergen Engines.
Saken oppdateres.

Regjeringen får den skarpeste kritikk Stortinget kan gi uten å fremme mistillit.
Les på E24+

Regjeringen spurte Forsvaret hva salget av Bergen Engines ville koste dem. Svar: Over 150 mill. og tre forsinkede kystvaktskip.

Les på E24+

Amerikansk selskap vil kjøpe Bergen Engines og selge motorene til hasjplantasjer

Les også

Et milliardsalg, rike russiske oligarker og Norges sikkerhet på spill. Hør hele historien om Bergen Engines-salget.

Les på E24+

Mener Erna Solberg må ta grep for å redde Bergen Engines: – Det står masse på spill for Bergen

Publisert: