Låner ut milliarder fra norske småsparere – har aldri blitt tittet i kortene

Investor Kjell Haave (67) mener markedsføringen av flere lån gjennom Monio-plattformen har vært villedende. De norske aktørene innen folkefinansiering har aldri blitt undersøkt av norske forbrukermyndigheter.

I 2021 ble det formidlet nær 2 milliarder gjennom lån hos norske aktører innen folkefinansiering, ifølge bransjeforeningen Norsk Crowdfunding Forening. Likevel har ikke Forbrukertilsynet sett nærmere på markedsføringen av lånene.
Publisert: Publisert:

Lørdag fortalte E24 at folkefinansieringsplattformen Monio har lånt 160 millioner kroner fra norske småsparere til underslagsdømte Viggo Ekeberg Amundsens eiendomsselskaper.

Investorene ble hverken informert om at Amundsen var dømt for økonomisk kriminalitet eller at han hadde vært involvert i 11 konkurser på syv år.

Kjell Haave (67) har de siste årene investert i 69 lån gjennom Monio-plattformen. Den pensjonerte revisoren fra Arendal har i dag 315.000 kroner utestående hos Monio. Summen fordeler seg på 29 lån, hvorav tre er gitt til Amundsens eiendomsselskaper.

– For egen del hadde jeg hatt begrenset interesse for å investere i disse lånene, dersom jeg visste at personen bak selskapet hadde en omfattende konkurshistorikk og var domfelt for underslag, sier Haave til E24.

Marius Dybdahl, administrerende direktør i Monio, har tidligere uttalt til E24 at selskapet ikke visste om hele Amundsens historikk da de hjalp han med å ta opp millioner i lån.

Les også

Investor slår alarm: – Føler meg ført bak lyset

Aldri tittet i kortene

Plattformer innen folkefinansiering folkefinansiering Folkefinansiering går ut på at privatpersoner kan låne ut, gi bort eller investere penger til prosjekter eller selskaper. er i dag lite regulert. De er imidlertid underlagt reglene om god markedsføringsskikk på det de skriver i annonser rettet mot norske investorer – i stor grad småsparere og ikke-profesjonelle.

Tonje Drevland, underdirektør i Forbrukertilsynet

God markedsføringsskikk vil si at annonsene på Monio ikke skal inneholde villedende eller feilaktig informasjon om lånene de formidler. Forbrukertilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med at reglene blir overholdt.

Men til tross for at markedet er i rask vekst, investeringene er forbundet med høy risiko og investeringsproduktene i stor grad retter seg mot ikke-profesjonelle investorer, har ikke norske forbrukermyndigheter gjort noe som helst for å gå bransjen etter i sømmene.

Tilbake i 2018 fastslo Finanstilsynet at risikoen knyttet til utlån til næringsvirksomhet gjennom en plattform for lånebasert folkefinansiering, ofte ville være høy.

– Villedende

Tonje Drevland, underdirektør i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet, bekrefter overfor E24 at tilsynet aldri har ført tilsyn med noen av de norske aktørene innen folkefinansiering.

På spørsmål om hvorfor, svarer hun:

– Det er svært mange fagområder, bransjer og problemstillinger som dekkes av Forbrukertilsynets tilsynsområder. Vi må til enhver tid foreta prioriteringer av hvilke bransjer og saker vi skal jobbe med, basert på hva som har størst praktisk, økonomisk og samfunnsmessig betydning for forbrukere.

Drevland sier at det kan være mange investorer som hadde forventet å bli opplyst om forholdene E24 har omtalt.

– Forbrukertilsynet forventer at Monio foretar en skikkelig gjennomgang av om de har opplyst alt de burde i denne saken, slik de også uttalte i artikkelen at de ville gjøre, sier Drevland.

– Forbrukeren skal kunne ta en informert beslutning. Når det gjelder markedsføring av investeringsprodukter er det helt sentralt at forbrukeren blir opplyst om all relevant risiko, legger hun til.

Et av Viggo Amundsens selskaper har lånt millioner til å bygge hus i Tesliåsen i Trondheim. På byggetomten er det et stort hull i terrenget, med anleggsgjerder rundt.

Investor Kjell Haave mener det er forunderlig at norske forbrukermyndigheter ikke har ført tilsyn med de norske aktørene innen folkefinansiering. Han mener markedsføringen av lånene til Amundsens selskaper i ettertid fremstår villedende.

– Jeg forsøker å gjøre egne undersøkelser av hvilke personer som står bak selskapene før jeg investerer, men hadde forventet at Monio satt på mer informasjon enn jeg kunne finne selv og ikke minst at den ble formidlet åpent til investorene, sier Haave videre.

67-åringen skrev til Monio i helgen og meddelte at han ønsker å bli løst ut av lånene som er gitt til Amundsens selskaper, på bakgrunn av det som har fremkommet i E24s artikler. Han sier at han enda ikke har fått svar.

Monio-sjef Marius Dybdahl svarer følgende i en e-post til E24, etter å ha blitt forelagt kritikken fra Haave:

– Monio vil svare opp denne typen henvendelser med investoren direkte, og har ikke anledning til å kommentere dette ytterligere overfor media.

Høy terskel for tilsyn

Ifølge Tonje Drevland i Forbrukertilsynet er det lite sannsynlig at tilsynet vil prioritere å føre tilsyn med Monio etter det som har kommet frem.

– På finansområdet prioriterer vi nå en gjennomgang av bankenes standardavtaler. Dersom det skulle dukke opp helt klare tilfeller av villedende markedsføring – som at lån markedsføres med en garantert rente, uten at det opplyses om risiko – vil vi heller prioritere å følge det opp, sier Drevland.

Det er i dag 35 personer ansatt på tilsynsavdelingen, inkludert avdelingsleder og underdirektører. Av disse er det syv personer som jobber med problemstillinger på finansområdet, samt ett eller flere av de øvrige fagområdene og bransjene som Forbrukertilsynet skal holde et øye med, opplyser Drevland.

Føler seg ført bak lyset

Investor Roar Løkenhagen, som har investert rundt 62.000 kroner i prosjektene til Amundsen via Monio, uttalte til E24 lørdag at han føler seg ført bak lyset.

– Jeg har stolt på at Monio har gjort et grundig forarbeid gjennom kredittsjekk og gransking av historikk. Nå skjønner jeg at de ikke har gjort stort i det hele tatt, uttalte investor Roar Løkenhagen til E24.

Publisert: