Siv Jensen bruker syv milliarder færre oljekroner enn ventet

Det betyr i praksis at hun ikke lenger tråkker på gasspedalen.

LAVERE OLJEPENGEBRUK: Siv Jensen bruker syv milliarder færre oljekroner enn anslått

Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix
Publisert:,

Finansminister Siv Jensen har gått gjennom statsbudsjettet for 2018, og tallene viser en nedjustering av den forventede oljepengebruken på nær syv milliarder kroner.

Tidligere i år hadde regjeringen lagt opp til å bruke 220,7 milliarder kroner fra Oljefondet over statsbudsjettet i 2018, men dette er nedjustert med 6,9 milliarder kroner til 213,8 milliarder kroner.

Det kommer frem i nysaldert budsjett.

Dermed tråkker ikke Jensen lenger på gasspedalen. Den såkalte budsjettimpulsen er nedjustert til minus 0,3 prosentpoeng, mens oljepengebruken i det opprinnelige 2018-budsjettet var oppgitt til å gi en ekspansiv virkning på økonomien med en budsjettimpuls på 0,1 prosentpoeng.

Årets budsjettimpuls ble imidlertid nedjustert til minus 0,1 prosent da statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem i høst.

Den justerte oljepengebruken tilsvarer 2,5 prosent av kapitalen i Oljefondet, og utgjør 7,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, ifølge regjeringen-

Omtrent halvparten av reduksjonen i oljepengebruk skyldes oppjusterte inntekter fra utbytte, opplyser regjeringen.

Her kan du lese mer om