Frykter politikerne ødelegger industriens kronegevinst

LO advarer mot overstadig oljepengebruk, og er bekymret for at den nye skattereformen er for dårlig forankret.

ADVARER: Nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO frykter at konkurransefordelen knyttet til kronekursen kan bli utradert av politikerne.
  • Anders Park Framstad
Publisert:

– Når man nå trolig må gripe dypt ned i oljekrukken, er det viktig at oljepengebruken ikke ødelegger konkurransefordelen gunstig valutakurs gir norsk næringsliv. Det store spørsmålet er hvordan man har tenkt å dekke inn de varslede kuttene, sier LO-nestleder Hans Christan Gabrielsen til E24.

Onsdag legger finansminister Siv Jensen frem både statsbudsjettet for 2016 og regjeringens forslag til skattereform, og det er ventet at regjeringen vil presentere kutt i blant annet person- og selskapsskatten.

Selskapsskatten er ventet å bli redusert med to prosentpoeng til 25 prosent.

Les også

Kilder til DN: Jensen vil gi ni av ti lavere skatt

Bakteppet før fremleggelsen er nedgangen i spesielt den oljerelaterte industrien på Vest- og Sørlandet, ofte omtalt som «oljebremsen», drevet av lavere oljepriser og kostnadskutt hos de store aktørene.

I ILDEN: Statsminister Erna Solberg (tv) og finansminister Siv Jensen legger i morgen frem statsbudsjett og skattereform.

– Hovedutfordringen nå er hovedsakelig knyttet til lavere oljepris, som har spilt over i maritim næring og en del andre områder, men dette er enn så lenge en regional utfordring. Vi har ikke noen generell krise i Norge, sier Gabrielsen.

Les også

Virke krever fire grep av Siv Jensen i statsbudsjettet

– Gambler med valutaen

I takt med at oljeprisen har falt, har den norske kronen beveget seg i samme retning. Én euro kostet rundt 8,1 kroner sommeren 2014, da oljeprisfallet tiltok. I dag må man ut med 9,34 kroner per euro.

Deler av fastlandsindustrien, aktører som har utgifter i kroner og inntekter i utenlandsk valuta, nyter godt av dette.

Gabrielsen er imidlertid bekymret for at skattelettene skal kompenseres gjennom økt oljepengebruk. Dette kan igjen drive opp den norske lønns- og prisveksten og gi en sterkere krone.

– Det kommer selvsagt an på hvordan pengene brukes, men når man bruker for mye oljepenger til å stimulere økonomien risikerer man også å gamble med konkurranseelementet som valutaen utgjør. For den delen av næringslivet som tjener på dette utgjør det langt mer enn alle mulige kutt i selskapsskatten vil tilsi, sier LO-toppen.

Les også

Tror Siv svekker kronen

Han viser til det såkalte Thøgersen-utvalget, som på forsommeren tok til orde for mer forsiktig oljepengebruk enn hva som har vært tilfellet de siste årene.

Gabrielsen viser til at når man ser på det historiske gjennomsnittet så har økningen i oljepengebruken fra år til år i perioden 2001 til 2015 ligget på rundt 10 milliarder kroner, mens vi i 2014 og 2015 har ligget tett opp mot 18 milliarder.

– Så blir det spennende å se hvor man havner i 2016, men om vi tolker riktig frykter jeg at vi kommer opp i over 20 milliarder for budsjettet 2016. Det er et godt stykke unna Thøgersen-utvalget innstilling, sier han.

Les også

Jensen kan måtte slå hull på sparegrisen

Sier ja til skattejustering

LO er for øvrig ikke negative til justeringer i selskapsbeskatningen.

– Vi er klare på at det er gode grunner til å se på selskapsskatten. Det er mye som har skjedd siden 1992, da vi lå blant de laveste i OECD på selskapsskattenivå. I dag ligger vi i det høyeste sjiktet, og det er ikke heldig at differansen blir for stor til våre naboland og konkurrenter, slik den er i dag, sier Gabrielsen.

– Spørsmålet er om tidspunktet er riktig.

Les også

Dagbladet: Regjeringen kutter formueskatten med 1,1 mrd.

1992 var året da den siste store, norske skattereformen ble gjennomført. Denne var et resultat av omfattende forhandlinger mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

– Så langt har vi ikke noe inntrykk av at det har vært noe arbeid fra regjeringens side overfor de andre politiske partiene for å sikre at reformen er godt forankret, i motsetning til hva man gjorde i 1992. Da ble det gjort et stort arbeid forkant. Dette gjør mulighetene for å få til gode og brede forlik vanskeligere, sier Gabrielsen.

Les også

Solberg ønsker bred enighet om skattereformen

Tømmer verktøykassen

LO-nestlederen frykter at politikerne nå bruker oljebremsen som unnskyldning for å fremskynde en ideologisk drevet skattepolitikk.

Samtidig er han bekymret for at «kruttet brennes av» for tidlig.

– Man bruker opp de mulige stimuleringstiltakene, og man bør ha litt i reserve dersom det viser seg at krisen brer om seg. Dersom man får svakere vekst og etterspørsel er det fornuftig å ha litt på lager. Men isteden pøser man ut alle virkemidlene for å dekke et ideologisk ønske om å kutte i skattene, sier han.

Ifølge Gabrielsen kan manglende forankring for skattereformen gi alvorlige, langsiktige konsekvenser for den norske konkurranseevnen.

– Dette gir en usikkerhet som jeg mener er alvorlig. Reformen fra 23 år siden har med noen justeringer stått seg helt til nå, og den forutsigbarheten har vært viktig for næringslivet. Jeg frykter at man nå rusher gjennom det som ikke er en skattereform, men i virkeligheten en plan for skattekutt, og at disse kuttene finansieres ved hjelp av oljepenger.

Les også

Dagbladet: Regjeringen kutter formueskatten med 1,1 mrd.

Les også

- Milliardgevinster å hente

Les også

Tror Siv svekker kronen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. Kilder til DN: Jensen vil gi ni av ti lavere skatt

  2. Lekkasjer staker ut regjeringens kurs

  3. NRK: Regjeringen vil bruke 2,8 prosent av oljefondet

  4. Tror Siv svekker kronen

  5. Statsbudsjettet 2016: Dette er lekkasjene