Nav: 600 flere ledige

Svakere tider i oljebransjen får «skylden» for flere arbeidsledige nordmenn.

FLERE UTEN ARBEID: Nye ledighetstall som ble publisert fredag viser at antallet ledige øker.

Lise Åserud
  • John Thomas Aarø
  • Anders Park Framstad
Publisert:,

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, den såkalte bruttoledigheten, økte med 900 personer, viser ferske, sesongjusterte tall fra Nav.

Av disse var 600 helt ledige.

– Nedgangen i oljenæringen er hovedårsaken til den økte ledigheten. Dette rammer særlig Sør-Vestlandet og ingeniører og industriyrkene, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland i en kommentar.

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi.

Nav-krøll har imidlertid medført at antallet ledige trolig er mye høyere:

Seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

Handelsbanken

Nav opplyser at tekniske problemer med saksbehandlingssystemet gjorde at det ikke var mulig å registrerer nye arbeidssøkere mandag 28. september før klokken 12. «Nav anslår at uten de tekniske problemene ville det vært registrert mellom 300 og 400 flere helt ledige i september», heter det i meldingen.

Med andre ord ville bruttoledigheten vært på mellom 1.200 og 1.300 personer dersom Nav-systemet hadde vært knirkefritt.

– Svakere periode

Ikke uventet er det oljetunge Rogaland som hadde den største prosentvise økningen i forrige måned.

«Personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriyrker og kontorarbeid, hadde størst prosentvis økning i ledigheten fra august til september, mens barne- og ungdomsarbeidere hadde størst prosentvis nedgang», skriver Nav i meldingen.

– Dagens rapport viser at vi er på vei inn i en periode med svakere vekst, og dermed også svakere utvikling i arbeidsmarkedet. Det viktigste med tanke på ledigheten fremover er hva som skjer med arbeidsstyrken – om denne fortsetter å vokse eller om den flater ut, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, til E24.

5.500 flere ledige

Ved utgangen av september var det 79.600 helt ledige i Norge (ujustert), noe som er 5.500 flere ledige enn på samme tid i fjor.

Det gjør at ledighetsraten nå er på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra august.

Økonomer har imidlertid advart mot å legge nevneverdig vekt på ledighetsraten fordi den er ujustert.

– Dette var akkurat i tråd med det vi hadde forventet. Vi så for oss en nedgang til 2,9 prosent i ledighetsraten, men justert for normale sesongsvingninger er den underliggende trenden at ledigheten er svakt stigende, slik den har vært den siste tiden, sier Due-Andresen.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 91.900 personer i forrige måned.

– Nav noterer seg økte varsler om permitteringer og oppsigelser fremover, og venter derfor at raten vil stige utover høsten. Dette er i tråd med våre og Norges Banks forventninger. Den siste rapporten burde derfor ikke påvirke markedet i nevneverdig grad.

Sterk oppgang i Rogaland

Så langt har oppgangen særlig rammet fylkene med stor oljeaktivitet. Nav skriver at ledigheten i Rogaland har økt med 4.000 personer det siste året – en økning på 70 prosent.

– Det er her det slår inn først, men det er ventet at svakheten etter hvert vil spre seg til større deler av landet. Om man ser på SSBs arbeidskraftundersøkelse er ledigheten opp mer der, og det kan tyde på at sysselsettingsveksten har flatet ut fordi arbeidsmarkedet er stengt for nyutdannede. Dette er ofte noe man ser i starten av nedgangskonjunkturer, sier Due-Andresen.

I Møre og Romsdal har ledigheten økt med 25 prosent, mens både Hordaland og Aust-Agder har økt med 22 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder og Rogaland, med henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Oljebremsen

Norges desidert største næring er inne i en kraftig nedgangsperiode.

Fallende oljepris og et sterkt økende kostnadsnivå som følge av kraftig investeringsvekst siden 2010 har medført at oljeselskapene trykket hardt på bremsen.

Oljeselskapene innførte omstruktureringsprogrammer og kuttet i sine investeringsbudsjetter, noe som igjen har rammet bedriftene som leverer tjenester til oljeselskapene.

På toppen av dette falt oljeprisen kraftig i fjor høst, før et nytt fall kom nå i sommer og sendte oljeprisen under 50 dollar fatet.

De fleste prognosemakere venter nå at dette bidrar til at et varslet fall i oljeinvesteringene – den viktigste vekstimpulsen for norsk økonomi etter finanskrisen – blir enda kraftigere og mer langvarig. I å r ventes det at investeringene faller rundt 15 prosent sammenlignet med i fjor.

Så langt er over 25.000 jobber fra sokkelen borte siden starten av fjoråret, og mange tror antallet vil øke betydelig.

Fortsatt hersker det relativt stor usikkerhet rundt hvor kraftig norsk økonomi vil rammes av nedturen.

Les også

– Overrasket over at det ikke er verre

Les også

Nav Rogaland venter kraftig økning i arbeidsledigheten

Les også

Sørlandet har landets høyeste arbeidsledighet

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Sandnes-ordfører: – Vi trenger tiltak med en gang

  2. Betalt innhold

    4000 flere ledige i Rogaland

  3. Nytt fall i Nav-ledighet: – Bemerkelsesverdig

  4. Annonsørinnhold

  5. – Dette er bedre enn vi hadde sett for oss

  6. Ferske NAV-tall: Arbeidsledighet på 2,8 prosent