Nav: Ledigheten faller videre

Antallet helt ledige i Norge falt med 1.700 personer i oktober, viser ferske tall fra Nav. Ledighetsraten er nå på 2,4 prosent. – Veldig sterke tall, sier Nordeas Erik Bruce.

OPPTUR MED NEDGANG: Arbeidsminister Anniken Hauglie kan glede seg over at antallet ledige i Norge er fallende.
  • Anders Park Framstad
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere på tiltak, falt med 1.900 personer.

– Trenden med nedgang i antall registrerte ledige og i bruttoledigheten fortsatte i oktober, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.

– På landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015. Selv om bruttoledigheten nå faller i hele landet, er de regionale forskjellene fortsatt store, sier hun.

Antallet helt ledige holdt seg imidlertid stabilt i alle fylker i oktober, justert for sesongvariasjoner. Størst nedgang var det i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag.

Ledigheten var også uendret i alle yrkesgrupper.

Tallene for oktober er hentet ut én uke senere i år enn i fjor.

Sterke tall

– Dette er veldig sterke tall, helt opplagt, sier Nordea Markets-analytiker Erik Bruce til E24.

Han sier at tallene var litt svake i forrige måned, og påpeker at fallet kan være noe overdrevet på grunn av datoen for innhenting av tallene, men sier at trenden i ledigheten klart peker nedover.

– Vi hadde ventet en nedgang på 1.000 denne måneden, så det er klart sterkere enn ventet. Det kan være noe støy i tallene, men trenden er at ledigheten faller ganske sterkt, sier Bruce.

– Det er en klar indikasjon på at norsk økonomi går bedre, og at vi nærmer oss full kapasitetsutnyttelse, legger han til.

11 måneder med fall

Antallet registrerte arbeidsledige har falt i 11 måneder på rad, påpeker DNB Markets. Til tross for sterke tall venter banken at Norges Bank først vil heve renten i september 2019.

– Ledigheten fortsetter nedover, og nedgangen er trolig litt større enn Norges Bank så for seg i september-rapporten, skriver DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

– Noe av grunnen til at ledigheten falt såpass mye i oktober er at tallene er tatt ut en uke senere enn normalt. Denne effekten kan ifølge Nav reverseres i november, skriver hun.

Oljebremsen slipper taket

I rene tall var det registrert 66.000 helt arbeidsledige hos Nav i oktober, en nedgang på 11.800 sammenlignet med oktober i fjor. Ledighetsraten var da på 2,8 prosent.

Til sammen var 85.400 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkende på tiltak. Dette innebærer en nedgang på 11.800, tilsvarende 3,1 prosent, på årsbasis.

Sammenlignet med fjoråret er det i de oljebrems-rammede områdene i Rogaland at fallet har vært størst. Fallet her er på hele 27 prosent, men fylket har fortsatt den høyeste ledigheten med 3,3 prosent.

Antallet nordmenn som har søkt arbeid i over fire uker falt med 2.000 til 10.300 i oktober, sammenlignet med samme måned i fjor, men antallet som har søkt i mer enn halvannet år har imidlertid økt med 700 til 12.300.

Ventet nedgang

Det var på forhånd ventet fortsatt nedgang i antallet ledige. Ifølge DNB Markets var det før tallene ble lagt frem anslått at ledighetsraten skulle falle til nettopp 2,4 fra 2,5 prosent.


minE24 gir deg alle økonominyhetene på ett sted. Les mer og last ned her!

Nordea Markets så for seg en reduksjon i antallet ledige, inkludert dem på tiltak, med rundt 1.000 personer.

– Trenden nedover i ledighet fortsetter med uforminsket styrke, sier Bruce.

– Hvorfor?

– Bedriftene ansetter flere folk nå, fordi veksten er veldig god i norsk økonomi. Og så tror jeg det spiller en rolle at nettoinnvandringen er lav for øyeblikket. Vi er vant til at det kommer en del arbeidsinnvandrere, men nettoinnvandring fra EU og EØS er lav. Nå er det de arbeidsledige som tar jobbene som skapes, mens de tidligere måtte konkurrere mot innvandring, sier han.

Venter langsiktig fall

Nav la nylig frem nye langtidsprognoser. Etaten ser for seg et fall i den gjennomsnittlige, Nav-registrerte ledigheten fra 2,7 prosent i 2017, til 2,5 prosent neste år og 2,4 prosent året etter.

Dagens tall fra Nav er ett av to tallsett som illustrerer ledigheten i Norge. Den andre målingen er basert på Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (Aku), som sist viste en ledighetsrate på 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

Aku-ledigheten ligger normalt høyere enn Nav-ledigheten, da førstnevnte også fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for støtte.

Kan bli renteheving

Med full fart i økonomien kan det bli aktuelt å øke renten fra de rekordlave nivåene de siste årene. Flere sentralbanker har allerede begynt å bevege seg bort fra nullrentepolitikken.

Bank of England hevet torsdag renten for første gang på ti år, USAs sentralbank har hevet renten flere ganger, og nå har også Canadas sentralbank hevet.

Lavere ledighet og økt vekst taler for en renteheving, men flere andre faktorer kan motvirke den effekten, ifølge Nordea Markets.

– Det blir det store spørsmålet neste år, sier Bruce.

– Inflasjonen er fortsatt lav, og jeg tror at kronen vil gå sterkt hvis Norges Bank begynner å snakke om økt rente. Men det vil være press i økonomien, og isolert sett blir det argument for renteøkning. Fortsatt lav inflasjon og en sterkere krone vil kunne tale for at det ikke blir renteøkning, sier han.

LAV PRISVEKST: Dette er inflasjonen for de siste to årene. Prisveksten er relativt lav.
Les også

Her er Navs nye prognose for Norge

Les også

SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent

Les også

Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Nav
  3. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Ledigheten faller for 13. måned på rad

  2. Forventer renteheving og høy lønnsvekst

  3. På ett år har ledigheten i Rogaland falt 22 prosent

  4. Nav: Nedgang i ledigheten i august

  5. Ferske NAV-tall: Laveste ledighet siden 2009