Handelsunderskudd i september

Et fall i naturgasseksporten på nesten 70 prosent var medvirkende til et underskudd i utenrikshandelen med varer i september.

SJELDENT UNDERSKUDD: Norge gikk med handelsunderskudd i september, blant annet grunnet lav eksportverdi for norsk gass etter at gassprisene i Europa har ligget lavt den siste tiden.

Statistisk sentralbyrå
Publisert:

Også fall i eksport av råolje og en importvekst på nesten 13 prosent, sammenlignet med september i fjor, bidro til handelsunderskuddet. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Importen endte på 66,9 milliarder kroner i september. Dette er den tredje høyeste importen for en enkeltmåned som er registrert.

Det ble eksportert naturgass til en verdi av 6,2 milliarder kroner i september. Det er 68,4 prosent mindre enn i tilsvarende måned i fjor. Fallet skyldes både lavere pris og volum.

Råoljeeksporten endte på 19,5 milliarder kroner, en nedgang på 18,8 prosent sammenlignet med september i fjor. Også her er lavere pris en av årsakene til nedgangen.

Fastlandseksporten endte på 37,8 milliarder kroner, opp med 4,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.