HØYRE OM SYKEFRAVÆRET: - Nå har bomben under velferdsstaten gått av

Torbjørn Røe Isaksen reagerer sterkt på det han beskriver som en «dramatisk økning i sykemeldingen».

OPPGITT: Torbjørn Røe Isaksen sier han vil selv leve opp til sin egen «antigaranti»-garantien.

  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

Stortingsrepresentant og helse- og sosialpolitisk talsmann i Høyre Torbjørn Røe Isaksen har tidligere kalt økningen i sykefraværet "en bombe under velferdsstaten".

- Nå har bomben gått av, sier Røe Isaksen til E24.

Han viser til fredagens tall fra Nav og Statistisk sentralbyrå, der det rapporteres om en oppgang i sykefraværet på 11 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode ifjor. Dermed har sykefraværet steget fra 7,0 til 7,7 prosent. Det er den kraftigste økningen siden 2000.

- Dette skyldes delvis svineinfluensaen, men også en dramatisk økning i ledighet i de bransjene som rammes sterkest av nedgangstidene, sier Røe Isaksen.

Han mener mange bedrifter bruker sykemelding som et aktivt effektiviseringsmiddel i kjølvannet av krisen. I stedet for å si opp folk, sykemeldes de.

- Dette er selvfølgelig ikke mulig å slå fast. Samtidig virker det påtakelig at sykemeldingen går ekstra kraftig opp i de bransjene som er hardest rammet av den økonomiske nedturen. Det ser mistenkelig ut til at bedriftene bruker sykemelding som et fullgodt alternativ til ledighetstrygd.

Ut av arbeidsmarkedet

Politikeren, som også er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité, frykter at konsekvensene av denne praksisen vil bli svært alvorlige.

- Det store problemet er at sykemeldingen for mange blir første skritt på en vei som leder dem til uføretrygd og langtidssykemleding. Etter åtte ukers sykefravær er det så lite som under halvparten som kommer seg tilbake i jobb. Dette er dramatisk.

Når folk får sykepenger istedet for å meldes ledige hindres de i å komme seg ut på arbeidmarkedet for å lete etter ny jobb, mener han.

- Vi har verdens beste sykelønnsordning. Da må vi også ha verdens beste ordning for å få folk tilbake til jobb.

Vil løfte Nav

Den siste tiden har sykelønnsordningene vært et hett tema i den norske samfunnsdebatten. Mens flere krever sterkere økonomiske insentiver for å holde folk i jobb, vil Høyre-politikeren avvente situasjonen litt til.

- Foreløpig ønsker vi ikke å gjøre noe med sykelønnsutbetalingene. Men hvis økningen i sykefraværet fortsetter må vi også diskutere sykelønnsordningen.

Han mener imidlertid det er flere andre, viktige ting som kan gjøres først.

- Nav trenger klar politisk styring. De har byttet statsråder som andre bytter sokker, og blitt en kasteball i systemet.

Førstkommende mandag trer Arbeiderpartiets Hanne Bjurstrøm inn i Stoltenbergs regjering som arbeidsminister, etter å ha deltatt i klimaforhandlingene i København. I Oslo venter store utfordringer, og høyt sykefravær, Nav-reform og den kommende pensjonsreformen står på agendaen. Røe Isaksen oppfordrer Bjurstrøm til å prioritere handling og en klar retning over ytterligere diskusjoner.

- Hun må løpe fra første stund. Den norske velferdsstaten har ikke råd til å bruke så mye penger på å betale for syke arbeidstakere.

- Ekstraordinær situasjon

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede advarer mot å bruke fredagens tall som debattgrunnlag. Unio-leder Anders Folkestad mener tallene ser mer graverende ut enn de er, ettersom influensabølgen bidrar til å farge tallene mye.

- Svineinfluensaen har gitt en ekstraordinær situasjon. Økningen i sykefraværet som følge av pandemien er ikke et egnet grunnlag for diskusjonen om hvordan sykefraværet kan reduseres. Det er liten grunn til å tro at dette høye nivået vil holde seg, selv om vi kan forvente et høyt sykefravær også i fjerde kvartal. Det er dessuten varslet en ny svineinfluensabølge i løpet av vinteren, sier Folkestad i en kommentar til tallene.

- Økningen i sykefraværet er stort, men dette er en ventet og varslet økning i sykefraværet i lys av svineinfluensaen. Dette er trolig ikke et utrykk for den fremtidige helsetilstanden i arbeidslivet.

Les flere økonominyheter på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. Enige om ny IA-avtale

  2. Professor vil kutte i ytelsene for å få ned sykefraværet

  3. Stoltenberg tør å røre sykelønnen

  4. Sykdom eller holdninger?

  5. Coronakrisen ga høyeste sykefravær siden 2009