REVIDERT BUDSJETT: Spår svakere tider for Norge

Regjeringen tror ikke veksten vil bli så sterk som den gjorde for seks måneder siden.

Publisert:

I revidert statsbudsjett nedjusteres veksten i bruttonasjonalprodukt fra 1,3 til 0,9 prosent, skriver Reuters.

BNP er ikke det eneste regjeringen tror blir lavere enn dets egne anslag i fjor høst:

  • Inflasjon nedjusteres fra 1,5 til 1,3 prosent
  • Arbeidsledigheten nedjusteres fra 3,7 til 3,5 prosent
  • Lønnsveksten nedjusteres fra 3,5 til 3,25 prosent

- Norge er et svært priviligert land. Mens det er dramatisk ute i Europa, er vi på vei mot en mer normal vekst, sier finansminister Sigbjørn Johnsen på dagens pressekonferanse.

- Men det holder ikke å ta turen opp på fjellet og tro at Europa ikke påvirker oss, at problemene går over. Norsk eksportvirksomheter vil uten tvil merke problemene hos det som er viktige handelspartnere, for vi er en liten, åpen økonomi.

Selv om det går bra i norsk økonomi som helhet, er det derfor flere næringer som går store utfordringer i møte, mener Johnsen.

- Konkurranseutsatt industri er på vei ut i en bratt bakke. Derfor vil den store utfordringen fremover være å ta vare på de gode resultatene vi har oppnådd i norsk økonomi ved å hindre at kostnadsnivået øker, samtidig som vi beholder handlingsrommet i finanspolitikken, sier finansministeren.

Usikre tider

- Dette reviderte budsjettet er helt i tråd med det Norges Bank og det de fleste analytikerne mener om utsiktene for Norge. Nå er det revidert så da er det naturlig at de ikke gjør noen store endringer siden det ikke har skjedd noe dramatisk i økonomien siden statsbudsjettet i oktober, sier senioranalytiker Erik Bruce i Nordea til E24.

Det er de usikre tidene i Europa som gjør at det også vil gå dårligere i Norge.

- Regjeringen legger fram revidert budsjett i en situasjon der usikkerheten om den økonomiske utviklingen igjen har økt. Krisen i Hellas og høy statsgjeld også i andre europeiske land kan forstyrre en fortsatt gradvis oppgang i Europa, og viser samtidig hvor viktig det er at man holder orden i statsfinansene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Klikk her for å motta E24s Nyhetsbrev

- Det har hendt at økonomene i Norges Bank, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå vurderer svært forskjellig til tross for at de har samme faktagrunnlaget, men det ser ikke ut til å være tilfelle denne gangen, legger han til.

Oljeprisen derimot oppjusteres i forhold til tidligere anslag - regjeringen tror snittprisen i 2010 vil ligge på 475 kroner mot 425 kroner i oktober.

Bruker mindre oljepenger

Tidligere i dag har det kommet frem at regjeringen legger opp til å kutte oljepengebruken markant.

Det legges opp til å bruke 131,5 milliarder oljekroner i 2010. Det tilsvarer knapt 26 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen tilsier. I statsbudsjettet som ble vedtatt i desember lå det an til å bruke 45 milliarder mer enn handlingsregelen, skriver NTB, som foreløpig ikke refererer til noen kilder på saken.

- Det virker fornuftig av regjeringen å redusere overforbruket av oljepenger. Gitt økte oljepriser hadde de muligheten til å øke oljepengebruken en god del, men nå blir det lettere å nå handlingsregelen, sier Bruce.

- De kunne sikkert ha strammet inn enda mer, men å stramme midt i året gir dårlig forutsigbarhet så det er bedre å vente med det til 2011-budsjettet.

Rentene faller

Mens informasjonen sildrer ut fra regjeringskvartalet, faller rentene på norske statsobligasjoner.

Renten på den norske tiåringen faller fire punkter til 3,33 prosent. Kronen styrker seg to øre mot euro til 7,85 og svekker seg fem øre mot dollar til 6,16, skriver Reuters.

- Sikrer lave renter lenge

- Dette reviderte budsjettet vil ikke endre rentebeslutningene fremover. Det er Norges Banks egne anslag som avgjør rentesettingen. Måten regjeringen kan påvirke renten på er først og fremst gjennom oljepengebruken, sier Bruce til E24.

- Det bekrefter at rentene vil gå svært forsiktig opp i Norge. Det er forsiktig vekst, lavere ledighet og lave renter i utlandet, så det er få grunner til å øke rentene, legger han til.

FrP: - Styrer som om Norge var et fattig land

Klikk her for å motta E24s Nyhetsbrev

Les flere nyheter hos E24

Publisert: