Cameron og Clegg går løs på underskuddet

Den ferske regjeringen i Storbritannia gir kutt i budsjettunderskuddet høyeste prioritet. Begge partier mener kompromissene som er inngått, gjør koalisjonen sterkere.

Publisert:

Statsminister David Cameron fra De konservative og visestatsminister Nick Clegg fra Liberaldemokratene presenterte torsdag detaljene i avtalen om regjeringssamarbeid som ble inngått etter valget 6. mai.

Det 34 sider lange dokumentet inneholder 31 punkter som utdyper det sju sider lange fellesprogrammet som ble presentert etter at Cameron ble regjeringssjef i forrige uke.

Haster

– Det haster med å få i gang utlån av penger til små- og mellomstore bedrifter, konkluderte Cameron torsdag.

Den nye regjeringen er ute etter å berolige markedet og slår i dokumentet fast at reduksjon i underskuddet på statsbudsjettet "skal prioriteres foran alle andre tiltak i denne avtalen".

Underskuddet er nå på 11 prosent av bruttonasjonalprodukt, og regjeringen planlegger å legge fram et hastebudsjett allerede 22. juni.

Senere i år skal regjeringen gjennomgå planlagte utgifter for de neste tre årene.

Kompromiss om EU

Banksystemet skal reformeres for å hindre at finanskrisen gjentar seg, framgår det av programmet. Det skal innføres en bankskatt, og "uakseptable bonuser" skal slås ned på.

Samtidig har regjeringen som mål å redusere driftskostnadene i forsvarsdepartementet med 25 prosent.

De to partienes syn på Storbritannias rolle i EU er svært forskjellige. De konservative er tradisjonelt EU-skeptiske, mens Liberaldemokratene ønsker en tettere tilknytning til Unionen. I programmet blir det derfor slått fast at Storbritannia skal spille en ledende rolle i EU, men at det må folkeavstemning til før mer makt overføres til Brussel. Det er også uaktuelt å bli medlem av eurosamarbeidet.

– Kompromisser en styrke

Statsminister Cameron hyllet både eget parti og Liberaldemokratene for å ha snekret sammen avtalen på bare ni dager.

– Vi kommer fra forskjellige politiske tradisjoner, konservatisme og liberalisme, men har likevel klart å forme et program som spiller på styrkene til begge partier, sa Cameron.

Han sto ved samme talerstol som Liberaldemokratenes leder Nick Clegg da han la fram avtalen, som han innrømmet at krevde kompromisser.

– Begge sider har måttet inngå kompromisser, men disse kompromissene har styrket det endelige resultatet, ikke svekket det, hevdet den ferske statsministeren.

Ønsker å regjere i fem år

De konservative ble største parti etter valget, men fikk ikke nok representanter i parlamentet til å kunne danne regjering alene.

Etter også å ha forhandlet med Labour, bestemte Liberaldemokratene seg til slutt for å inngå en avtale om regjeringssamarbeid med Camerons parti.

Cameron slo fast at koalisjonsregjeringen har som mål å sitte hele perioden på fem år.

– Jo mer jeg ser av denne koalisjonen i praksis, jo mer ser jeg av dens potensial. Regjeringen har en mulighet til å bli en stor reformregjering samlet bak prinsippene om frihet, rettferdighet og ansvar, sa Cameron.

Clegg sa på sin side at han er sikker på at regjeringsprogrammet kommer til å forandre Storbritannia til det bedre.

– Selv om du har lest hundre partiprogrammer, har du aldri lest et dokument som dette, slo han fast.

Les flere nyheter hos E24.

Publisert: