HØYRES JAN TORE SANNER: Sanner ønsker ekspertutvalg for å vurdere finanspolitikken

Både Sverige og Danmark har egne utvalg som vurderer den økonomiske politikken i landet. Nå tar Høyres Jan Tore Sanner til orde for en lignende ordning i Norge.

VIL HA EKSPERTER: Høyres Jan Tore Sanner ønsker et eget ekspertutvalg til å vurdere finanspolitikken.
Publisert:

Allerede har vi en ekspertvurdering av pengepolitikken; Norges Bank Watch.

Nå ønsker Sanner at et utvalg oppnevnt av Storting, regjering og Norges Bank skal foreta en løpende vurdering av den økonomiske politikken, skriver Dagens Næringsliv (DN).

- Statsministeren slår fast at finanspolitikken under finanskrisen var helt nødvendig og helt riktig dosert. Det hadde vært interessant om vi kunne fått en faglig vurdering av dette, sier Sanner til DN.

I Danmark utnevnes en gruppe "vismænd" av finansministeren for tre år av gangen. I Sverige avgir "Finanspolitiska rådet" rapport over finanspolitikken én gang i året.

Sanner ser gjerne at professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo Steinar Holden, er med i et slikt råd. Holden er smigret over forslaget og synes det er en god idé. Likevel ser han ikke det pressende behovet for et slikt råd.

- Vi har greid oss bra, og finanspolitikken har i all hovedsak vært fornuftig, sier han til DN.

Les flere saker på E24

Publisert: