PENSJONSFORHANDLINGENE: Overhengende fare for streik

Det går trått i forhandlingene om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte, men partene er innstilt på avslutte drøftingene i løpet av kvelden onsdag.

Publisert:

Ved midnatt går fristen ut. Da står over 30.000 arbeidstakere klare til å gå ut i streik.

Partene møttes til et siste avgjørende møte på arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersens kontor kl. 16.45. Rundt klokka 18 tok partene pause uten at det var oppnådd enighet.

Det var lite konkret å få ut av arbeidstakerorganisasjonene, men lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, og forhandlingsleder i Unio, Arne Johannessen, lettet litt på sløret.

– Spørsmål er stilt og besvart. Vi går videre langs de kravene vi har stilt. Vi er fortsatt i prosess, men situasjonen er krevende, sa Hjetland.

– Det er mange uløste spørsmål, men det er en viss progresjon. Det er en dialog med spørsmål og svar, men det er en veldig krevende øvelse. Det er mye som gjenstår, sa Johannessen.

Han mente det ville være umulig å bli ferdige før fristen utløp ved midnatt.

Modifisert løsning

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) skal på et møte onsdag formiddag ha foreslått en modifisert bruttolønnsordning med ønske om en utfasing av ordningen som garanterer pensjonsutbetaling på to tredeler av sluttlønn ved 65 år.

Natt til onsdag avviste LO, YS, Unio og Akademikerne et justert tilbud fra staten, som skal ha vært en slags kombinasjon av bruttolønnsmodellen og påslagsmodellen.

Tilbudet skal innebære en pensjon tilsvarende to tredeler av sluttlønn, med levealdersjustering og regulering som folketrygdens alderspensjon.

Arbeidstakerorganisasjonene står samlet bak sine krav, men det er noe ulike interesser innad blant de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden.

Høytlønte med relativt kort yrkesaktiv karriere vil komme best ut av det med en bruttolønnsordning med garanti.

Mange lavtlønte med et lengre arbeidsliv vil derimot kunne komme bedre ut av det med en pensjonsordning som er mer i tråd med påslagsmodellen og arbeidslinjen som regjeringen ønsker.

Ulike interesser

Etter det NTB kjenner til skal blant andre LO ha vært mer vennlig innstilt overfor en slik modell enn fagforbundene for høyt utdannede, offentlig ansatte – Unio og Akademikerne.

Også YS skal ha sett med blidere øyne på det siste forslaget fra regjeringen.

Forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio Stat gjorde det klart overfor pressen etter formiddagsmøtet onsdag at arbeidstakernes krav er "knalltydelig" og uforenlig med en utfasing av garantiordningen.

– Vi har en rettighet i dag som vi er svært opptatt av å videreføre, sier han.

Mekling mot midnatt

Det var helt umulig å si når meklingsmannen på nytt vil bli koblet inn, men ganske sikkert vil meklingen gå inn i natten før partene eventuelt kommer til enighet.

Fristen går ut ved midnatt onsdag. Da står over 30.000 ansatte i stat og kommune klare til å legge ned arbeidet i det første uttaket.

Streiken kommer til å bli trappet opp, varsler hovedorganisasjonene.

En eventuell streik vil blant annet ramme sykehjem, hjemmesykepleien, helsestasjoner, omsorgsboliger, rehabiliteringstjenester og ulike administrative funksjoner i kommunene.

Flere barnehager og skoler vil bli stengt hvis det blir streik, og skatteoppgjørene stopper opp. Passasjerer på Ofotbanen vil også bli rammet.

Les også:

Flere nyheter på E24.

Publisert: