NHO: - Bedriftene trenger lav rente lenge

- Store deler av norsk næringslivet kan trenge lav rente lenge, ifølge NHO.

Publisert:

Norges Bank kuttet onsdag renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. I sine nye prognoser i Pengepolitisk rapport skriver Norges Bank at styringsrenten kan bli liggende nær 1 prosent en stund framover

Ifølge NHOs sjeføkonom er dette helt nødvendig for norske bedrifter.

- Lønnsomheten i bedriftene blir kraftig svekket i år og situasjonen blir enda verre i annet halvår, viser undersøkelser NHO i juni har gjort blant medlemsbedriftene. For å motvirke den negative effekten dette vil ha på investeringene bør renten ligge lavt lenge etter at Norges Bank i dag satt ned renten til 1,25 prosent, sier sjeføkonom Tor Steig i pressemelding.

Lettere for husholdningene

I sin begrunnelse av rentekuttet peker visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad på at produksjonen i norsk økonomi har falt som ventet hittil i år. Arbeidsledigheten øker, men noe mindre enn ventet. Boligprisene og aksjekursene har steget, og husholdningene får lettere lån enn i fjor høst.

Samtidig fortsetter prisene på næringseiendom å falle, og investeringene i næringslivet avtar markert.

Les også:Rentekuttene er slutt

Høy rente for bedriftene

Steig mener bedriftene til nå ikke har hatt samme gleder av rentekuttene som husholdningene.

- Selv om boligprisene øker og etter hvert vil bidra til økt forbrukertillit, er ikke tiden moden for å avblåse finanskrisens negative virkning på næringslivets innovasjons- og investeringsevne. Bedriftene har heller ikke hatt samme glede av nedgangen i styringsrenten som husholdningene har hatt fordi høyere rentemarginer har holdt rentene oppe for bedriftskunder. Selv om kronekursen nå er gunstig for våre eksportbedrifter tyder markedsforventingene på at situasjonen fort kan snu, sier Steig.

Les også: - Ingen god nyhet for kronen

Flere nyheter fra E24

Publisert: