Fristen nærmer seg i jordbruksoppgjøret

Bondeorganisasjonene møter staten for å gi tilbakemelding på tilbudet på 295 millioner kroner i jordbruksforhandlingene fredag formiddag. Bøndenes krav var på 950 millioner.

MØTES: Fredag møtes Merete Furuberg, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, og statens forhandlingsleder Leif Forsell. Bondeorganisasjonene skal gi tilbakemelding på statens reviderte tilbud i jordbruksoppgjøret.
Publisert:

– Forhandlingsdelegasjonene møtes i departementet klokken 10. Vi skal gi tilbakemelding på tilbudet som kom i går, så får vi se reaksjonen på det vi kommer med, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Bondelaget til NTB. Hun presiserer at de ønsker å forhandle videre på grunnlag av det reviderte tilbudet, og at de ikke ser det som noen sluttløsning.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell sier imidlertid til Nationen at det reviderte tilbudet er ment som et grunnlag for en sluttløsning, ikke som et utgangspunkt for videre forhandlinger.

Jordbrukets forhandlingsutvalg ble torsdag kveld forelagt et revidert tilbudsom var 205 millioner høyere enn det første tilbudet. Rammen på det siste tilbudet fra staten utgjør en gjennomsnittlig inntektsøkning på 10.400 kroner, ifølge Bondelaget. Landbruket krevde opprinnelig en økning på 24.200 kroner per årsverk.

– Staten så vel selv at avstanden var for stor og kom med et revidert tilbud. For å gi alle bruk i Norge mulighet til å satse, både de mindre, mellomstore og store, er det viktig at inntektsavstanden blir redusert, sier Jakobsen.

Fristen i årets jordbruksforhandlinger går ut fredag.

Publisert: