Han kan avgjøre om Sanner kan stoppe Tangen-ansettelsen

Partner og advokat Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche skal utrede Finansdepartementets muligheter til å instruere Norges Bank.

Sven Iver Steen
Publisert: Publisert:

Finansdepartementet har bestilt en juridisk vurdering om hvorvidt det har mulighet til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Aftenposten/E24 får bekreftet at det er advokat og partner Sven Iver Steen i advokatfirmaet Arntzen de Besche som er ansvarlig advokat for jobben.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det er i et brev til Stortinget at finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver at de har innhentet en juridisk vurdering om de har anledning til å instruere Norges Bank i ansettelsen. Dagens Næringsliv omtalte brevet først.

Forrige uke uttalte juseksperter seg til Aftenposten/E24 om hvordan Finansdepartementet kan instruere Norges Bank i ansettelsen av Tangen. Finansdepartementets jurister, derimot, avviste at de har den muligheten.

Nå har departementet bestilt en ekstern utredning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche.

– Vanligvis pleier de å bruke justisdepartementets lovavdeling eller Regjeringsadvokaten. Jeg vil tro at konklusjonen i en slik utredning vil være nokså utslagsgivende for hvordan departementet behandler saken videre, men det er vanskelig å si, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til Aftenposten/E24.

Departementet tar sikte på å oversende vurderingen i løpet av tirsdag.

– Vi har hyret på et eksternt firma på grunn av den korte fristen. Dette ble bestilt fredag, og har frist til tirsdag, sier kommunikasjonssjef Therese Riiber Wålen i Finansdepartementet til Aftenposten/E24.

Steen skrev i 2003 en kommentarutgave til den gamle sentralbankloven, og han var i en årrekke også hovedsekretær for Banklovkommisjonen på 1990-tallet.

Høring i Stortinget om Tangen-ansettelsen i Norges Bank med blant annet Julie Brodtkorb, leder for Norges Banks representantskap. Sentralbanksjef Øystein Olsen til venstre.

Advokaten er tilknyttet virksomhetsområdene M & A (fusjoner og overtagelser, red.anm.), bank, finans og insolvens i Arntzen de Besche. Han har også møterett for Høyesterett.

Det har ikke lykkes Aftenposten/E24 å få en kommentar fra Steen mandag ettermiddag.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef var på høring i Stortinget forrige uke. Leder Julie Brodtkorb i representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, kom med en rekke kritiske bemerkninger og anklager om at sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret hadde brutt loven i ansettelsesprosessen.

Siden har Arbeiderpartiet og en rekke andre opposisjonspartier uttrykt sin mistillit overfor Tangen som ny sjef for Oljefondet. Finanskomiteens innstilling, som avgis fredag, kan bli avgjørende for hva Finansdepartementet eventuelt foretar seg om ansettelsen.

Publisert:
Gå til e24.no