Svak vekst i norsk økonomi

Kjølige oljetider bremser den økonomiske aktiviteten i Norge.

OLJEBREMS: Veksttakten i norsk økonomi bremser opp.
  • John Thomas Aarø
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Nå går det sakte i norsk økonomi.

Verdiskapningen, målt ved bruttonasjonalprodukt (BNP) på fastlandet, vokste bare 0,2 prosent fra første til annet kvartal i år, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

På forhånd var det ventet en BNP-vekst på fastlandet på 0,2 prosent, ifølge estimater innhentet av nyhetsbyrået TDN Finans.

I tillegg revideres BNP-veksten i første kvartal ned med 0,2 prosentpoeng til 0,3 prosent. Da tallene for første kvartal kom, ble de beskrevet som overraskende sterke.

– Oppbremsingen i norsk økonomi er større enn jeg hadde håpet på, sier Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen, til E24.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen

Hovedårsaken til de svake tallene er iskald utvikling i Norges største næring, oljebransjen.

«Særlig næringer som leverer til petroleumsvirksomhet opplevde en svak utvikling», skriver SSB.

– Fare for BNP-fall

Holvik peker på at norsk næringsliv nå trenger omstilling, og hun spår at de viktige oljeinvesteringene vil bli kuttet ytterligere fremover (se faktaboks).

Det vil øke sannsynligheten for en ytterligere oppbremsing utover høsten.

– Det gir en fare for at BNP-tallene for tredje kvartal blir svakere enn de vi fikk i dag. Nå ble BNP-veksten reddet av boligbyggingen og veksten i privat konsum, og vi vet at privat konsum er sårbart, sier Holvik videre til E24.

Sjeføkonomen tror at Norges Bank vil kutte styringsrenten ved neste rentemøte samtidig som renteprognosene vil bli nedjustert.

Les også

Én av tre i leverandørnæringen frykter for jobben

Ikke flere gylne år

– De gylne årene er forbi for godt, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika til E24.

Han beskriver tallene som svake.

Sjeføkonomen viser at svært mange i Norge er direkte eller indirekte påvirket av oljebremsen.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika

Han spår videre en fare for økonomisk tilbakegang, også kalt resesjon, for Norge i 2018 og 2019.

Andreassen tror heller ikke at norsk nullrente vil hjelpe oljenæringen i særlig grad.

Svakere fra industrien

Aktiviteten i industrien 1,5 prosent i annet kvartal, etter et kraftig fall også i årets første kvartal.

Samlet sett trekker industrien ned den økonomiske aktiviteten med 0,2 prosentpoeng, skriver SSB.

Den svake impulsen skyldes i stor grad en laber utvikling i bedriftene som leverer varer og tjenester til oljenæringen.

Statistikkbyrået skriver også at nedgangen i industrien dempes noe av at råvarebaserte industriprodukter vokste i produksjon.

Les også

Oljeanalytiker tror på laber høst for oljeprisen

Også tjenesteytende næringer tilknyttet oljebransjen bidrar til å trekke veksten ned, opplyser SSB.

Den svært svingende kraftforsyningen bidro til å trekke veksten opp med 0,1

prosentpoeng.

Investeringsfall

Bruttoinvesteringene på fastlandet falt 0,3 prosent i annet kvartal. Dette er fjerde kvartal på rad at investeringene faller.

«Investeringene i industri og bergverk falt med 1,3 prosent, etter en nedgang på vel 20 prosent i første kvartal», skriver SSB.

Oljeinvesteringene falt med 3 prosent fra første til annet kvartal, og SSB skriver at toppen ble nådd høsten 2013.

Kraftig shopping

Det ser ikke ut til at nordmenn er bekymring for at oljebremsen vil ramme egen økonomi.

Forbruket er nemlig en sterk bidragsyter til veksttallene.

Husholdningene økte konsumet med 0,6 prosent fra første til annet kvartal, og utviklingen skjer i kjølvannet av flere sterke kvartaler.

«Varekonsumet økte med 1,1 prosent, og det var særlig kjøp av transportmidler og elektrisitet som trakk opp. Tjenestekonsumet økte med 0,6 prosent i annet kvartal, etter en vekst på 1 prosent kvartalet før», skriver SSB.

SSB rapporterer videre om at sysselsetting steg med rundt 5.500 personer fra første til annet kvartal, noe som gir en oppgang på 0,2 prosent.

I første kvartal var økningen på om lag 3.000 personer.

Les også

Tror på nye kuttrunder etter oljefall: – Den verste runden kan ligge foran oss

Ingen panikk i Norges Bank

Det er ingen som vil ha mareritt i Norges Bank som følge av dagens tall, som hadde ventet en vekst på 0,1 prosent.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, så for seg en vekst på 0,2 prosent. Han understreker at veksten egentlig var på 0,1 prosent, osm følge av det sterke bidrag fra kraftkomponenten.

Han mener Norges Banks temperaturmåler i bedriftene, Regionalt Nettverk, nå blir svært viktig for hvordan sentralbanken vil vurdere hvor kald utviklingen i norsk økonomi egentlig er.

Før sommeren rapporterte nettverket om «full stans».

– Vi har sett en gradvis avmatning i norsk økonomi. Det som nå er spennende, er vurderingen av vekstutsiktene og risikobildet i norsk økonomi i lys av at oljeprisen har falt. Her blir nettverket det viktigste, sier Gonsholt Hov til E24.

Nettverket publiseres 11. september, og kommer i forkant av rentemøtet i Norges Bank samme måned.

Les også

Spår flere år med oljebrems

Les også

Én av tre i leverandørnæringen frykter for jobben

Les også

– Situasjonen blir dramatisk endret

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Venter svake veksttall fra norsk økonomi

  2. - Øker sannsynligheten for resesjon i Norge

  3. –Norsk økonomi hangler videre

  4. – Overhodet ikke vurdert og diskutert det som noe alternativ

  5. – Norsk økonomi er over det verste