Regjeringen vil øke bruttoskatt på lønn og pensjon med 10,5 milliarder

I regjeringens forslag til skatteopplegg for neste år blir selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen redusert fra 23 til 22 prosent.

Oslo 20180326. Illustrasjon: Altinn, skattemelding, skatt. Altinn er den norske felles internettportalen for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Foto: Ole Berg-Rusten / Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
Publisert:

I regjeringens forslag til skatteopplegg for neste år blir selskapsskatten og den alminnelige skattesatsen for personer redusert fra 23 til 22 prosent.

Det innebærer isolert sett en skattelette til alle privatpersoner på 11,46 milliarder kroner. Denne skatteletten gjelder alle inntekter, inkludret renteinntekter og inntekter fra utleie av sekundæreiendom.

Denne skatteletten dekkes inn ved å øke trinnskattesatsen med i alt 10,58 milliarder kroner.

Trinnskatt er en bruttoskatt som kun pensjonister og lønnsmottagere betaler. En bruttoskatt er en skatt man betaler av inntekten sin før eventuelle fradrag.

Lønn og pensjon

Trinnskatten gjelder kun inntekte som lønn og pensjon. Renteinntekter, for eksempel, blir kun beskattet ved bruk av den alminnelige skattesatsen.

De med høye fradrag, for eksempel for gjeldsrenter, vil i mindre grad enn de med rente- og andre inntekter få en netto skattelette.

Inkludert alle avgiftsendringer innebærer regjeringens skatte- og avgiftsopplegg en samled reduksjon på 1,05 milliarder kroner påløpt og 1,74 milliarder bokført.

Avgiftslettelser

I sum skriver Finansdepartementet at skatt på inntekt for personer blir redusert med 619 millioner kroner med regjeringens opplegg.

Inkludert alle avgiftsendringer innebærer regjeringens skatte- og avgiftsopplegg en samled reduksjon på 1,05 milliarder kroner påløpt og 1,74 milliarder bokført.

Når virkningene av vedtakene fra revidert nasjonalbudsjett inkluderes er lettelsene henholdsvis 1,25 og 3,96 milliarder kroner.

Les også

Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for 2019: – Det må lønne seg å investere i norske arbeidsplasser

Les også

Sivs spådommer om økonomien

Les også

Regjeringen vil la Color Line flagge om Kiel-fergene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om