Norges Bank-undersøkelse: Bankene varsler låneinnstramming

De strammere boligforskriftene gjør at bankene vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene. Samtidig venter de høyere utlånsrente.

UTLÅNSUNDERSØKELSE: Norges Bank undersøker bankenes kredittpraksis. Her sentralbanksjef Øystein Olsen ved en tidligere anledning.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

I fjerde kvartal økte etterspørselen etter lån fra husholdningene litt, samtidig som etterspørselen etter lån fra bedriftene var omtrent uendret, viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

Utlånsmarginene på lån til husholdningene falt noe, mens de økte litt for foretakene.

Varsler låneinnstramming

For inneværende kvartal varsler bankenes låneinnstramming overfor husholdningene.

Bankene melder at de vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften, ifølge undersøkelsen.

Forskriften, som trådte i kraft fra 1. januar, innebærer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.

I resten av landet blir kravet om 15 prosent videreført.

Ifølge undersøkelsen har nesten alle bankene oppgitt endringene i boliglånsforskriften som årsak til innstrammingen.

Bankene melder at de vil stramme inn på betingelsene som bestemmer maksimal gjeld i forhold til inntekt, maksimal gjeld i forhold til boligverdi og bruken av avdragsfrihet.

saken fortsetter under figuren

Figuren viser at bankene venter at de i første kvartal vil stramme inn utlånspraksisen overfor husholdningene (blått punkt).

Foto: Norges Bank

Høyere rente for husholdningene

Samtidig melder bankene om litt lavere utlånsmarginen på lån til husholdninger i fjerde kvartal, men de venter at utlånsmarginen og utlånsrenter vil stige i første kvartal.

Forklaringene på dette oppgis å være finansieringskostnader, konkurransesituasjonen og regulatoriske endringer.

Overfor bedriftene var kredittpraksisen uendret i fjerde kvartal og ventes ikke endret i første kvartal heller.

Men enkelte banker trekker frem at frem at utviklingen i oljerelaterte næringer trekker i retning av strammere kredittpraksis.

Utlånsmarginer og utlånsrenter på lån til bedriftene var litt høyere i fjerde kvartal og bankene ser for seg en videre økning i første kvartal.

Les også

Slik rammes norsk økonomi ved 20 prosent boligprisfall

Les også

Jensen: Nye jobbtall viser bedring

Les også

Fersk DNB-rapport: Oljeprisen skal opp

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Bank

Flere artikler

  1. Innstramming kan bremse boligmarkedet

  2. Bankene strammet inn på utlån i andre kvartal

  3. Norges Bank-undersøkelse:
    Etterspørselen etter boliglån falt i tredje kvartal

  4. Norges Banks utlånsundersøkelse: Låneetterspørselen på stedet hvil

  5. Ingen utslag tross renteheving: Etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal