DNB: Her er truslene mot verdensøkonomien

Kinesisk gjeld og en «uopplyst bølle» er blant de største risikofaktorene for verdensøkonomien, mener DNB Markets.

FARLIG: Blir Donald Trump amerikansk president, vil det være skadelig for verdensøkonomien, mener DNB.

Foto: Darren Hauck AFP
 • Caroline Grundekjøn
Publisert:

DNB Markets makroteam la onsdag frem sin rapport «Økonomiske utsikter». Her skisseres utsiktene for verdensøkonomien, med økt vekst i de fremvoksende økonomiene og fortsatt lav vekst i industrilandene som noen av hovedpunktene.

Mye kan gå galt de neste årene, skal vi tro rapporten:

1) Kinesisk økonomi

DNB mener den største økonomiske risikofaktoren er utviklingen i Kina. Kinesiske selskaper har svært høy gjeld, og en rekke børsnoterte selskaper nærmer seg en situasjon der de må kutte i investeringene for å unngå mislighold.

– Høy gjeld i bedriftssektoren er en åpenbar risikofaktor. Hvis flere får problemer med inntjeningen eller senker investeringene vil det potensielt kunne gi store problemer for banksektoren, sier seniorøkonom Knut Magnussen.

– Det kan utløse en finansiell krise, mener han.

Dessuten regnes bankenes tap som større enn rapportert, og det er sannsynlig at disse tapene vil fortsette å øke. DNB tror myndighetene vil gripe inn.

– At de stimulerer økonomien fungerer på kort sikt, men øker risikoen for krise på lang sikt, sier Magnussen.

2) Industrilandenes vekst

En annen risikofaktor er at veksten i industrilandene, som den siste tiden har vært svakere enn antatt, skal fortsette å skuffe.

(saken fortsetter under bildet.)

BEKYMRER: Gjeldsgraden til kinesiske bedrifter er en stor risikofaktor på sikt.

Foto: Andy Wong Ap

DNB frykter manglende investeringslyst, innovasjons- og reformvilje skal holde den potensielle veksten nede.

– Vi ser at vi gang på gang har vært for optimistiske. Lav vekst i industrilandene vil ikke rive ned det globale vekstbildet, men kan bidra med nye skuffelser, sier Magnussen.

3) Økt ulikhet

Også økt ulikhet internt i land kan være problematisk for verdensøkonomien, mener finanshuset, som viser til OECDs anslag om at økt ulikhet gir lavere økonomisk vekst.

«En svakere økonomisk utvikling for store grupper er trolig også en viktig årsak til den politiske fragmenteringen som særlig har skjedd i etterkant av finanskrisen. Adresseres det ikke, er faren mer ustabilitet og globaliseringsrevers,» heter det i rapporten.

– Vi har sett tegn til at intern ulikhet kan få store politiske utslag, både med tanke på Trump og Brexit, sier Magnussen.

4) Donald Trump

Det kommende presidentvalget i USA kan også få stor betydning for den økonomiske utviklingen på kloden.

«Dersom Trump skulle vinne, kan handels- og sikkerhetspolitikken bli lagt om i mer nasjonalistisk retning. Dette kan gi enda mindre handelsvekst enn nå, og flere globale konflikter,» tror DNB, som mener Republikanernes presidentkandidat fremstår som en «sneversynt, uopplyst bølle».

(saken fortsetter under bildet.)

RISIKOPRESENTASJON: Seniorøkonom Knut A. Magnussen presenterte utsiktene for verdensøkonomien onsdag.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

– Han kan skape mye uro i finansmarkedene, og setter han i gang med proteksjonistiske tiltak, vil det være negativt for verdensøkonomien.

Magnussen tror imidlertid Hillary Clinton går seirende ut av presidentkampen i november.

– Men det er ikke så lenge siden de lå likt på meningsmålingene. Forhold i valgkampen kan snu situasjonen. Vi føler oss ikke overbevist, men det er det vi legger til grunn, sier han.

Les også

Oljefondet jubler ikke for 94 milliarder i avkastning

5) Brexit

Storbritannias farvel til EU vil først og fremst ramme landet selv.

Usikkerheten som har oppstått i kjølvannet av folkeavstemningen, kan medføre utsatte investeringer og utflytting av aktivitet.

– Vi får først de første harde dataene i morgen. Det vi har fått er sentimentundersøkelser, som viser at forbruker- og bedriftstillitsmålinger som har gått mye ned, sier Magnussen.

Brexit har dessuten gitt næring til separatister i andre EU-land, selv om det ikke er noe umiddelbar fare for spredning.

Les også

DNB med ny rapport: Spår lysere tider for norsk økonomi

6) Geopolitiske spenninger

DNB trekker også frem faren for uhell i forbindelse økt geopolitisk spenning flere steder i verden.

Vestens forhold til Russland har blitt betydelig verre etter Ukraina-konflikten, med opprustning på begge sider.

I Asia forsøker Kina å etablere seg som regional stormakt, og deler av Midtøsten står i brann.

«Dette treffer omkringliggende land gjennom rekordstore flyktningestrømmer, mer terror og – potensielt – gjennom oljemarkedet.»

7) Oljeprisen

DNB antar at oljeprisen vil stige betraktelig fram mot årsskiftet og neste år. Men den utgjør også en potensiell risikofaktor.

– Vi vet at oljeprisen er genuint usikker, og at den går i rykk og napp. Det kan oppstå hendelser som senker prisen, mener Magnussen.

– Dessuten er oljeprisen såpass viktig for norsk økonomi at den må med på en slik liste, sier han.

Les også

Tror rentebunnen er nådd

Les også

DNB tror på oljeprisløft

Les også

– Langt fra positivt

Her kan du lese mer om

 1. DNB
 2. Donald Trump
 3. Bank
 4. Brexit
 5. Kina
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. DNB Markets: Venter globalt tilbakeslag i 2021

 2. IMF kutter globale vekstanslag

 3. IMF: Verdensøkonomien vil bli mindre avhengig av USA og Storbritannia

 4. Annonsørinnhold

 5. Risikofrykt blant investorer skaper uro for IMF

 6. IMF kutter igjen: Spår svakeste vekst siden finanskrisen