Oljefondet kan få kjøpe infrastruktur: – Sjansene bør være store

Flere av partiene på Stortinget ønsker å gi oljefondet lov til å kjøpe vindparker og annen infrastruktur. De støttes av en fersk rapport.

SØKER AVKASTNING: Stortinget vurderer i vår om oljefondet skal få investere i infrastruktur som vindkraft og motorveier, og om aksjeandelen skal økes. Bakgrunnen er fondets raske vekst og svak avkastning på rentepapirer. Bildet viser vindturbiner og kraftledninger i Nauen utenfor Berlin.

Foto: NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

I sommer vil Stortinget trolig be oljefondet om å ta mer risiko.

Målet er å sikre fondets avkastning over tid, og søke alternativer til rentepapirer med lav avkastning.

Regjeringen sa i forrige uke at den vil foreslå å øke fondets aksjeandel, og i vår skal Stortinget nok en gang vurdere om fondet skal få lov til å investere i infrastruktur.

Hvis endringene blir vedtatt, blir det den største omveltningen i fondet på syv år.

Les også: Slik kan oljefondet endres

– Jeg tror dette er veien det går, og at det er naturlig for fondet å åpne opp for infrastruktur. Spørsmålet er hvordan og på hvilke premisser, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) til E24.

Stortinget ba i 2015 fondet om å selge seg ut av kull. I fjor var regjeringens råd å ikke tillate investeringer i infrastruktur, men Stortinget bad om en ny vurdering i år.

Les også: Oljefondet ut av kull

Les også

Slik kan Oljefondet endres

– I og med at alle har vært positive til dette tidligere, så bør sjansene være store for at det blir vedtatt. Men man kan aldri konkludere på forhånd, sier Venstres nestleder Terje Breivik til E24.

– Så mye som fondet har vokst, har det behov for å utvide investeringsuniverset. Og hvis det er noen investeringer som er langsiktige i sin natur, så er det unotert infrastruktur, sier Breivik.

Stortinget skal konkludere før sommeren, men eventuelle endringer får trolig ikke effekt før til neste år.

ANDRE FOND: Slik investerer andre statsfond i infrastruktur, ifølge rapporten som IEEFA presenterer for noen av politikerne på Stortinget onsdag.

Foto: IEEFA

– Vi har vært positive til det, vi mener at det kan ytterligere spre risikoen, og at man så langt har utelukket seg fra viktige investeringsmuligheter, sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) til E24.

– Men vi får også se hva regjeringen kommer med. Hvis de ikke går inn for det nå, får vi se på hvilke argumenter de benytter, sier han.

Frykter konflikter

Helt siden 2006 har Norges Bank og oljefondet bedt om å få investere i infrastruktur, i tillegg til eksisterende investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom.

Svaret fra regjeringen har så langt vært nei, blant annet på grunn av risikoen for konflikter mellom Norge og andre land om deres regulering av transport og energiforsyning.

Men dette avvises i en fersk rapport fra amerikanske Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), som presenteres på et seminar for politikerne på Stortinget i dag.

Les også

Regjeringen øker oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent

– Disse risikoene er ikke så ekstraordinære. De er håndterbare, sier finansdirektør Tom Sanzillo i IEEFA til E24.

– Vi antyder flere tiltak fondet kan gjøre for å håndtere dem, som behovet for ansatte og investering sammen med partnere som har erfaring, og at de bør vurdere fremvoksende markeder i en periode så de kan få mer erfaring med hvordan slike investeringer gjøres, sier han.

IEEFA jobber for økt omstilling i energimarkedet, og redusert bruk av fossil energi.

Les mer: Slik kan investorer som oljefondet investere i vind og sol

Ønsker mer tilsyn

I likhet med regjeringen er også Arbeiderpartiet bekymret for risiko, siden målet med fondet først og fremst er å bevare Norges sparepenger. Torstein Tvedt Solberg ønsker flere verktøy til å føre tilsyn.

– Vi mener at dagens tilsyn som utføres via representantskapet kanskje ikke er tilstrekkelig til å vurdere investeringer med mer kompliserte strukturer enn i dag, sier han.

Også KrF understreker at investeringer i infrastruktur må skje gradvis, særlig i land hvor det er lite åpenhet og større fare for korrupsjon.

– Det er klart, dette er et fond som er folkets eiendom og skal ha en risikoprofil som er tilpasset det. Det kan skje feil, men tilliten til fondet i brede lag av befolkningen er kjempeviktig, sier Syversen.

Les også

Oljefondet kaster ut kull

Infrastruktur ble ikke nevnt da regjeringen i forrige uke foreslo endringer i fondets aksjeandel, men Syversen i KrF mener at en økt aksjeandel ikke utelukker en åpning for infrastruktur.

– Det er nok ytterligere rom for å se på infrastruktur i fondet. Det er ikke noe selvstendig argument for å avvise dette, sier han.

Anbefaler fornybart

Sanzillo anbefaler særlig oljefondet å bruke penger på fornybar energi. Han anslår dette markedet til over 9.000 milliarder kroner, og viser til tall fra RARE Infrastructure fra 2016. Finansdepartementet har tidligere anslått dette markedet til 5.000 milliarder, basert på tall fra 2012.

Investeringer i infrastruktur kan gi solid avkastning, gjerne 12 til 15 prosent, hevder Sanzillo, som peker på at dette er avkastningsmålet til infrastrukturfondet Brookfield Infrastructure Partners (BIP), som forvalter rundt 2.000 milliarder kroner.

– Avkastningen vi har sett så langt og som vi antar kommer i fremtiden, kan gi et godt bidrag til fondets avkastning, sier Sanzillo.

Les også

Tror ikke Oljefondets avkastning vil dekke politikernes oljepengebruk

– Fondet må utvikle seg i takt med at markedene utvikler seg, sier han.

Bloomberg New Energy Finance forventer at det vil bli investert 3.800 milliarder kroner i året i kraftbransjen de neste 25 årene, og at to tredjedeler av dette skjer innen fornybar energi, med sol og landbasert vind i spissen.

Fornybar energi utgjør rundt 42 prosent av alle transaksjoner innen infrastruktur, ifølge tall fra Preqin, og investeringene er i rask vekst. Ifølge IEEFA har 62 prosent av verdens statsfond (sovereign wealth funds) gjort investeringer i infrastruktur.

Les mer: IEA oppjusterer kalkylene for vekst i fornybar energi

Frykter risiko

For oljefondet ligger det både fordeler og risiko i infrastruktur. Ved å investere i håndfaste saker som mobilnett, motorveier og vindturbiner, vil fondet kunne få avkastning selv i en periode der aksjer og obligasjoner har lav eller negativ avkastning.

Ved å satse på fornybar energi vil fondet også kunne tjene penger på den globale omstillingen av energisektoren som trolig vil fortsette å skyte fart etter klimaavtalen i Paris, mener Sanzillo.

Mange investorer, analytikere og finansfolk har advart om at endringer i energisektoren vil øke risikoen for at investeringer i fossil energi bli mindre lønnsomme enn før.

Dette synet er særlig blitt fremmet av den britiske sentralbanken, Bank of England. Før han sluttet i Bank of England var Paul Fisher involvert i bankens vurderinger av klimarisiko. I dag presenterer også han sitt syn på klimarisiko for stortingspolitikerne.

ENERGI OG TRANSPORT: Dette er de største sektorene innen infrastruktur hvor andre statsfond investerer.

Foto: Preqin via IEEFA

– Dette har lenge blitt håndtert som et sosialt, politisk, etisk og moralsk spørsmål. Og det er alle disse tingene. Men nå ses det også som en ordinær finansiell risiko, sier Fisher til E24.

Gir også muligheter

Globale investorer må ta hensyn til at verdier kan endre seg raskt i selskaper og sektorer basert på hvilke klimatiltak, støtteordninger og avgifter ulike land tar i bruk, påpeker Fisher. Da oppstår det både risiko og muligheter.

– Infrastruktur passer inn i det bildet, og det meste av infrastrukturen fremover vil være grønn, sier Fisher.

– Hvis økonomien må omstille til et nytt lavkarbonsamfunn, betyr det nye produkter, tjenester og energikilder. Hvis du kan velge vinnerne, får du høyere relativ avkastning enn du ellers ville fått, sier han.

Les også

Uten valutagevinst «bryter» Erna og Siv allerede sin nye handlingsregel

Les også

Regjeringen øker oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent

Les også

Slik kan Oljefondet endres

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Stortinget
 3. Fornybar energi
 4. Fondssparing
 5. Bank of England
 6. Politikk
 7. Olje og gass
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Oljefondet trapper opp aksjekjøpene: – Bør satse på fornybart

 2. Håper Siv oppfyller Oljefondets ønske

 3. Slik kan Oljefondet endres

 4. Annonsørinnhold

 5. – Ikke veldig viktig for Oljefondet

 6. Zero om fornybar energi i Oljefondet: – Bør bruke minst fem prosent