Dette er de nasjonale coronatiltakene

Her er oversikt over hvilke anbefalinger og regler som gjelder nasjonalt nå.

 • Oline Birgitte Nave
 • Synne Eggum Myrvang
Publisert:

Tiltakene som ble innført i forrige uke var ikke nok, mener statsminister Erna Solberg. Derfor blir det nå innført ytterligere tiltak for å forhindre en ny, nasjonal smittebølge.

Regjeringen har allerede innført en rekke anbefalinger og regler. Flere vil tre i kraft i løpet av de kommende dagene.

Dette er tiltakene som gjelder i tiden fremover:

Nasjonale anbefalinger

Nye anbefalinger:

 • Holde seg hjemme i størst mulig grad i de kommende ukene og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Unntak: Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre .
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Anbefalinger som allerede er innført:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Nasjonale regler

Nye regler:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som hverken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Kravet gjelder ikke norske studenter i utlandet. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Her er det unntak:

Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn syv dager utenfor Norge.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Tidligere har arbeidsreisende som har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå de siste 10 dagene før ankomst til Norge, kunnet benytte seg av en ordning med testing hver tredje dag for å slippe å gå i karantene.

 • Disse kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstagere fra disse områdene.

For reisende fra Danmark:

 • Helsedirektoratet anbefaler fra søndag 8. november at de de som ankommer fra eller har vært i Danmark siste to uker:
 • Bør teste seg når de kommer til Norge.
 • Bør melde fra til kommunen de oppholder seg i om hvor de har vært og at de er i karantene.
 • Må gjennomføre karantene i 10 dager fra ankomstdato, etter gjeldende regler, uansett testresultat.

Anbefalte tiltak i kommuner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

 • Stans i breddeidrett for voksne
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs
 • Obligatorisk hjemmekontor
 • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Regjeringen har som mål at smitten reduserer nok til at julen blir så normal som mulig, får VG opplyst. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene før jul.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/17220
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Helsedirektoratet
 3. Kollektivtrafikk
 4. Koronaviruset
 5. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Erna Solberg ber nordmenn holde seg hjemme

 2. Slik skal Norge åpne opp

 3. Regjeringen innfører nye strengere coronatiltak i hele landet

 4. Regjeringens nye coronatiltak

 5. FHI og Helsedirektoratet uenige om skjenkestopp