Hun er permittert, får 8000 fra Nav og betaler husleie på 6000

Flere var i stand til å klare en uforutsett utgift i fjor. Likevel slet én av fem med betalingsproblemer, viser nye tall fra SSB.

Sunniva Skår Styrvold prøver å holde humøret oppe i møte med en presset privatøkonomi.

Siri Øverland Eriksen
 • Sigurd Bjørnestad - Aftenposten
 • Torgeir Strandberg
 • Magnus Kallelid
 • Siri Øverland Eriksen (foto)
Publisert:

Klarer du en uforutsett utgift på 18.000 kroner? spør Statistisk sentralbyrå (SSB) i sine årlige levekårsundersøkelser.

For Sunniva Skår Styrvold (28) er svaret nei.

– 18.000 kroner? Nei, da måtte jeg ringt mamma for å låne penger, sier hun.

Én av fem nordmenn hadde ikke klart en slik plutselig utgift. En like stor andel bor dyrt og har det trangt økonomisk. Det viser nye SSB-tall fra levekårsundersøkelsen 2020. De ble lagt frem onsdag morgen.

Færre slet med regningene

Likevel var det i fjor færre enn i 2019 som bodde i en familie som har problemer med å klare en uforutsett utgift:

 • I fjor svarte 19 prosent at de bor i familier som ikke klarer en uforutsett utgift i familien.
 • I 2019 var denne andelen 24 prosent.

Andelen som sier de bor i familier med høy belastning av boutgifter, sank med 2 prosentenheter. SSB oppsummerer dette med at «litt flere (har) fått litt bedre råd».

«Familie» er i denne sammenhengen én eller flere personer som bor bak samme ytterdør.

Tallene er innhentet i en spørreundersøkelse etter et opplegg som er likt i hele EU. Litt over 6000 personer har svart i den norske spørreundersøkelsen.

Les også

Flere unge trenger sosialhjelp i Oslo

Les også

Vil koronapandemien fordele rikdom mer eller mindre jevnt? Dette mener økonomene.

Små endringer ellers

Andelen som ikke har råd til å erstatte utslitte klær, steg med 2 prosentenheter i fjor. Andelene for de andre indikatorene på fattigdomsproblemer var uendret eller sank med 1 prosentenhet fra 2019 til 2020.

Fattigdomsproblemer blant personer 16 år og eldre. Prosent.

20192020
Bor i famile med høy belastning av boutgifter2119
Bor i familie som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift2419
Bor i familie med minst ett betalingsproblem66
Ikke råd til tannlege55
Ikke råd til å erstatte utslitte klær35
Mangler minst ett materielt gode1414
Ikke råd til én uke ferie ila. et år76
Ikke råd til regelmessige fritidsktiviteter44
Mangler minst ett sosialt gode109
Kilde: SSB

Fra Nav får hun 8000 kroner i måneden før skatt, husleien er på 6000.

Siri Øverland Eriksen

Kanskje flere ved Fattighuset

Sverre Rusten er daglig leder ved Fattighuset på Grønland i Oslo.

– Det ser ut som om det er blitt flere her det siste året. Det er i alle fall flere enn for to år siden, sier han.

Rusten er litt usikker og tar forbehold når han uttaler seg. De frivillige ved Fattighuset har mindre kontakt enn før med dem som kommer for å få mat.

– På grunn av koronaen deler vi bare ut matposer i døren. Før hadde vi flere aktiviteter og fikk bedre kontakt med dem som var her, sier han.

Les også

Nav-rapport: Coronakrisen kan øke ulikheten

Les også

Sanner avviser kritikken: Statsbudsjettet fører ikke til økt ulikhet

Ikke full koronaeffekt

SSB skriver at undersøkelsen ble utført i først halvdel av 2020, nærmere bestemt like før eller like etter at koronaepidemien kom til Norge.

«Resultatene gir dermed informasjon om hvordan folk hadde det økonomisk ved inngangen til pandemien», skriver SSB.

Sosialhjelp på bunn

SSB har sett på hvilke grupper som sliter mest økonomisk. Ikke overraskende viser det seg at inntekt og økonomiske problemer er to sider av samme sak.

Sosialhjelpsmottagere, arbeidsledige, fjerdedelen med lavest inntekt og uføre er gruppene med de største fattigdomsproblemene.

Nær 60 prosent av arbeidsledige og 84 prosent av sosialhjelpsmottagere oppgir at de ikke hadde mulighet til å klare en uforutsett utgift på 18.000 kroner i 2020.

Prøver å gjøre det positivt

Styrvold er blant de arbeidsledige. Hun har prøvd å få en ny jobb, uten å lykkes. Målet er derfor å gjøre noe positivt ut av den vanskelige situasjonen. Hun bruker tiden hun ellers ville jobbet i baren, til å jobbe seg inn filmbransjen.

Som nyutdannet i en bransje med svært høy konkurranse var Styrvold godt forberedt på at det kom til å bli tøft. Hun tror dette gjør at hun er bedre rustet enn mange andre som opplever at inntektene faller fra.

Likevel har Styrvold de siste månedene ikke hatt nok penger til overs til å betale for utgifter som tannlegetime eller å erstatte utslitte klær og møbler.

Les også

De rikeste tok et nytt jafs av samlet formue i 2019

Les på E24+

Nye SSB-tall: De aller rikeste betaler den laveste skatten

Større problemer i utsatte grupper

Innenfor de utsatte gruppene økte problemene i fjor.

«Det var en større andel med minst ett betalingsproblem blant husholdningene med lav inntekt, arbeidsledige og sosialhjelpsmottagere i 2020 enn i 2019. Særlig arbeidsledige og sosialhjelpsmottagere har hatt en negativ utvikling det siste året», skriver SSB.

Koronatiltakene i økonomien kan ha bidratt til endringene, «men bildet er likevel ikke entydig».

Blant alle de 6000 som svarte, gikk andelen som ikke kunne klare en stor uforutsett utgift mye ned i fjor. Innenfor de utsatte gruppen var bildet det samme for denne indikatoren: Andelen var uendret eller gikk ned fra 2019 til 2020.

Regnet etter familietyper er det aleneboende og enslige forsørgere som sliter mest.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Fattigdom
 3. Inntekt

Flere artikler

 1. Høy lønn ga relativt hardere smell ved permittering i fjor

 2. Nordmenns rekordgjeld kan bli enda større fremover: – Risikoen er høy

 3. Staten reddet norske familiers privatøkonomi i fjor. Sparingen gikk rett til værs.

 4. Oslo kommune betalte Dr. Dropin 17 mill. for coronatesting

 5. Kommisjon: Coronakrisen kan koste 330 milliarder