Norske nøkkeltall

Norsk økonomi krympet med 0,5 prosent i februar

Fallet ble dempet av en oppgang i varehandelen, men dette må i imidlertid sees i sammenheng med det kraftige fallet måneden før.

Folketomt i Halden.
  • Hanna Ghaderi
Publisert:

Fastlands-BNP falt 0,5 prosent i februar. Nedgangen fortsatte inn i februar, men ikke med samme styrke som i januar. Smittetrykket økte på nyåret, som førte til at både nye og nasjonale tiltak ble videreført.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

I januar ble det strammet inn på lokale og nasjonale smitteverntiltak, som særlig rammet tjenestenæringene innenfor transport (utenom utenriks sjøfart), overnattings- og serveringsvirksomhet, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Aktiviteten i disse næringene har falt med økende smitteverntiltak gjennom vinteren, og nærmer seg nivåene man så i fjor vår.

Les også

Dette skjer denne uken: Alle øyne på inflasjonen i USA

Varehandelen dempet nedgang

Samlet sett var nedgangen i tjenestenæringene på 0,3 prosent i februar etter en nedgang på 0,8 prosent måneden før.

Fallet ble dempet av en oppgang i varehandelen, men dette må i imidlertid sees i sammenheng med det kraftige fallet måneden før.

− Vi har siden smittetrykket tok seg opp i høst sett en forholdsvis flat utvikling i BNP for Fastlands-Norge. Sammen med lavere aktivitet i januar, tyder de siste tallene fra Nasjonalregnskapet på en svakere utvikling i norsk økonomi etter årsskiftet, sier seniorrådgiver og ansvarlig for månedlig nasjonalregnskap, Achraf Bougroug.

Les også

Frustrert over boligprisene: – Det virker umulig

Svakere vekst

Nye beregninger av blant annet merverdiavgift har ført til en oppjustering av aktivitetsnivået i desember og en nedjustering i januar.

− Nasjonalregnskapstallene bærer preg av større usikkerhet enn normalt under coronapandemien. Ny informasjon og endrede beregninger av merverdiavgift gjør at vi justerer anslaget for BNP Fastlands-Norge litt opp i desember, og ned i januar, sier Bougroug.

Nedgangen i februar var videre bred og omfattet flere næringer, både innenfor produksjon av varer og tjenester. Det var annen vareproduksjon som bidro mest til fallet med lavere aktivitet i blant annet bygg- og anleggsvirksomhet.

Les også

England åpner frisører og uteserveringer: – Har jobbet for dette siden januar

Større konsumfall

Konsumet faller normalt i januar og februar hvert år, men i 2021 har nedgangen vært sterkere enn tidligere år. Justert for sesongsvingninger, falt konsumet 0,1 prosent i februar etter et fall på 2,6 prosent i januar.

Varekonsumet hadde en svak vekst på 0,2 prosent. I likhet med januar, var det kjøp av biler som bidro mest til å trekke ned veksten. Varekonsumet har holdt seg på et høyt nivå gjennom hele pandemien, og var om lag 8 prosent høyere i februar 2021 sammenlignet med samme periode året før.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall
  2. Økonomi
  3. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

  1. Norsk økonomi krympet 0,2 prosent i januar

  2. Uventet fall i økonomien for andre måned på rad

  3. Veksten i økonomien dabber litt av i juli

  4. Økonomien hentet seg kraftig inn i 2021, men dabbet av mot slutten

  5. Comeback for norsk økonomi i andre kvartal